BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowyra Joanna
Tytuł
Czy alians strategiczny może być alternatywą dla fuzji i przejęć?
Whether the Strategic Alliance Can be an Alternative to the Merger and Acquisitions?
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 33-43, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Alianse strategiczne, Fuzje i przejęcia
Enterprises, Enterprises functioning in the market, Strategic alliances, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zbadano rolę, jaką strategie kooperacyjne odgrywają we wzroście organizacji. Przedstawiono także historyczne uwarunkowania, przesłanki i efekty wykorzystywania aliansów strategicznych w działalności przedsiębiorstw oraz porównano je z takimi strategiami, jak fuzje i przejęcia.

The author pays attention to the role of strategic alliances in organizations. Historical approach, benefits of alliances used in enterprises were discussed. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batiz-Lazo B., Strategic Alliances and Competitive Edge: Insights from Spanish and UK Banking Histories, "Business History" 2004, vol. 46, nr 1.
 2. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 3. Chang Y., Hsu C, Ally or merge - airline strategies after the relaxation of ownership rules, "Eastern Asia Society for Transportation Studies" 2005, nr 5.
 4. Chwistecka-Dudek H., Alianse jako forma realizacji strategii dywersyfikacji, [w:] Alianse strategiczne przedsiębiorstw, red. K. Kowalska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2000.
 5. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 6. Contractor F. J., Contractual and Cooperative Forms of International Business: Towards a Unified Theory of Modal Choice, Management International Review 1990, vol. 30, nr 1.
 7. Cools K., Roos A., The Role of Alliances in Corporate Strategy, The Boston Consulting Group 2005.
 8. Cools K., Roos A., The Strategic Logic of Alliances, Opportunities for Action in Corporate Finance and Strategy, The Boston Consulting Group 2006.
 9. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 10. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny: cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 11. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 12. Gleason K. C, Mathur 1., Wiggins R. A., Evidence on Value Creation in the Financial Services Industries through the Use of Joint Ventures and Strategic Alliances, The Financial Review 2003, vol. 38, nr 2.
 13. Gomes-Casseres B., How Alliances Reshape Competition, Handbook of Strategic Alliances, Thousand Oaks, SAGE Publications 2005.
 14. Haberberg A., Rieple A., The strategic management of organisations, Financial Times/Prentice Hall, New York 2001.
 15. Hauswald R., Hege U., Ownership and Control in Joint Ventures: Theory and Evidence, 2002.
 16. Heimeriks K., Developing Alliance Capabilities, Eindhoven University Press, Eindhoven 2004.
 17. Iatrou K., Alamdari F., The empirical analysis of the impact of alliances on airline operations, Cranfield University 2002.
 18. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring Corporate Strategy, Financial Times/Prentice Hall, Edynburg 2005.
 19. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 20. Man A. P., A Movable Feast? Competition in the Network Economy, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 2004.
 21. Mozilo A. R., Strategic Alliances: Win/Win Opportunities In a Changing Marketplace, ..Mortgage Banking" 2003.
 22. Oczkowska R., Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek: koncepcja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 23. Robinson A., The Policies and Problems of Transatlantic Aviation Relations, "Economics" 2006, nr 290.
 24. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 25. Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, red. J. Garczarczyk, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 26. Seppala M., A Model for Creating Strategie Alliances. A Study of Inter-firm Cooperation in the North European Sector, publications of the Swedish School of Economics and Business Administration", nr 138, Helsingfors 2004.
 27. Song L., On Factors for Successful Strategic Alliances, "Chinese Business Review" 2005, nr3.
 28. Sudarsanam S., Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, Financial Times/Prentice Hall, New York 2003.
 29. Sulejewicz A., Współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 30. Worthington A. C., Efficiency in Pre-Merger and Post-Merger Non-Bank Financial Institutions, "Managerial and Decision Economics" 2001, nr 22.
 31. Współpraca banków w Europie Środkowej i Wschodniej, red. H. Żukowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 32. Yigang P., Zhigang T., Jiangyong L., When to Ally and When to Acquire: Expansion Strategies of Multinational Firms in China, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu