BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doliński Dariusz, Grzyb Tomasz
Tytuł
Wykorzystanie wiedzy o procesach percepcji w konstruowaniu komunikatu marketingowego
Using the knowledge of perception processes in marketing message construction
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 4, s. 2-6
Słowa kluczowe
Percepcja produktu, Komunikowanie, Komunikowanie marketingowe, Planowanie reklamy, Efektywność reklamy
Product perception, Communication, Marketing communication, Advertising planning, Advertising efficiency
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane elementy wiedzy dotyczącej procesów percepcji człowieka i możliwości zastosowania ich w trakcie konstruowania przekazu marketingowego. Pokazano w nim badania z zakresu psychologii poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji wizualnej. Przedstawione wyniki mogą być interesujące dla osób zajmujących się tworzeniem komunikatów marketingowych, zwłaszcza tych osób, które wykorzystują jako narzędzia komunikacji reklamy prasowe, strony internetowe oraz opakowania produktów. Artykuł pokazuje także przykłady wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents chosen elements of knowledge of human perception processes and possibilities of using them during marketing message construction. Researches from the field of cognitive psychology are shown, mainly those connected with visual perception. Results can be perceived as interesting for people professionally involved in the construction of marketing messages, especially for those, who use press advertising, web pages and product containers as a means of communication. The article also shows examples of using theoretical knowledge in marketing practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W.H. Bolen, Advertising, J. Wiley & Sons, New York 1984.
  2. A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama, GWP, Gdańsk 2002.
  3. Ch. Janiszewski, The Influence of Print Advertisement Organization on Effect toward a Brand Name, „Journal of Consumer Research" 1990, Vol. 17
  4. Ch. Janiszewski, The Influence of Nonattended Material on the Processing of Advertising Claims, „Journal of Consumer Research" 1990, Vol. 27.
  5. J. Kees, S. Burton, J.C. Andrews, J. Kozup, Tests of Graphic Visuals and Cigarette Package Warning Combinations: Implications for the Framework Convention on Tobacco Control, .Journal of Public Policy & Marketing" 2006, No. 2.
  6. T. Maruszewski, Psychologia poznania, GWP, Gdańsk 2001.
  7. J. Park, S.J. Lennon, L. Stoel, On-line Product Presentation: Mood, Perceived Risk and Purchase Intention, ..Psychology & Marketing" 2005, No. 9.
  8. A. Pliszka, Konstrukcja reklam obrazowych i werbalnych w aspekcie neuropsychologicznej teorii przetwarzania informacji i poznawczej teorii emocji, niepublikowana praca magisterska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu