BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Przemysław
Tytuł
Model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych
Consumer's grocery store choice model
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 4, s. 29-34
Słowa kluczowe
Modele podejmowania decyzji, Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy, Decyzje konsumenckie
Decision-making models, Foodstuffs, Food industry, Consumer decision
Abstrakt
Zaproponowany w artykule model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych stanowi formę odpowiedzi na zgłaszane przez praktykę gospodarczą zapotrzebowanie na narzędzia mogące służyć do wyjaśniania zachowań nabywców charakteryzujących się dużym skomplikowaniem. Literatura przedmiotu oraz praktycy często podkreślają konieczność analizowania zachowań konsumentów w powiązaniu z otoczeniem rynkowym, gdyż od jego uwarunkowań w znacznym stopniu zależą decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku. Rosnąca wiedza firm handlu detalicznego na temat prawidłowości rządzących zachowaniami nabywców powinna być przez te firmy wykorzystywana w procesie tworzenia skutecznych sposobów oddziaływania na konsumentów. Rezultaty przeprowadzonych w artykule analiz stanowią jednocześnie kolejny głos w dyskusji na temat racjonalności zachowań konsumenta. (abstrakt oryginalny)

Consumer's grocery store choice model that is proposed by the author is a response to demand declared by firms for tools than may serve them in explaining very complicated consumer behavior. Theoreticians and practitioners often emphasize the need to analyze consumer behavior with reference to market environment because it is responsible for consumer market decisions in a considerable degree. Retailers' broadening knowledge of factors that rule consumer behavior should be used by retail firms in a process of creating successful and effective ways to influence consumers. The paper is also another comment in discussion on customers' rationality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, praca zbiór, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 294-304
  2. P. van Kenhove, K. De Wulf, Income and Time Pressure: A Person-Situation Grocery Retail Typology, „The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 2000, No. 2.
  3. K. Mazurek-Łopacinska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 35-55.
  4. K. Mazurek-Łopacinska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 233-234.
  5. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, praca zbiór, pod red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004, s. 9.
  6. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 147-157.
  7. G. Światowy, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa 2006, s. 172.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu