BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna, Moroz Mirosław, Lichtarski Janusz Marek
Tytuł
Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych
The Elasticity of an Enterprise as a Configuration of Partial Elasticities
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 4, s. 59-84, tabl., wykr., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania, Struktura organizacyjna
Organisational flexibility, Enterprise management, Management theories, Organisational structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy próbują ustosunkować się do problemu relacji między elastycznością organizacji jako całości a elastycznością poszczególnych jej zasobów oraz prezentują wyniki badań dotyczących wybranych aspektów elastyczności w obszarze realizacji procesów podstawowych (produkcji/świadczenia usług), procesów pomocniczych, zaopatrzenia, zbytu, gospodarowania ludźmi (personelem) i zasobami finansowymi, kształtowania struktur organizacyjnych. W artykule przedstawiono problem relacji elastyczności organizacji i strukturalizujących ją elementów w świetle literatury przedmiotu, wyniki badań charakteryzujące elastyczności cząstkowe oraz wyniki oceny wpływu elastyczności cząstkowych na skutki odczuwalne w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw.

The paper deals with the issue of enterprise elasticity. In economic theory, elasticity is the ability of an organization to identify and take advantage of available opportunities to minimize or reduce market threats. The elasticity of an organization is a desirable feature in a turbulent environment. The elasticity of a business enables it to optimally adapt itself to market conditions. This adaptation involves an optimal time frame and factors influencing the company’s capabilities. An enterprise’s elasticity can be looked at as a configuration of partial elasticities. The authors examine the relationship between the elasticity of an organization as a whole and the elasticity of its individual resources. The paper describes the results of research into selected aspects of elasticity in production, services, deliveries, sales, human and financial resources management, and organizational structures. To attain their goal, the authors carried out empirical studies among 34 businesses. The collected data allowed them to formulate conclusions about the decomposition of enterprise elasticity. As part of the study, the authors identified seven partial elasticities and ranked them on the basis of a statistical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahmed P.K., Hardaker G., Carpenter M., [1996], Integrated flexibility- Key to competition in turbulent environment, "Long Range Planning", Vol. 29, No. 4.
  2. Koste L.L., Malhotra M.K., [1999], Theoretical Framework for Analyzing the Dimensions of Manufacturing Flexibility, "Journal of Operations Management", Vol. 18, No. 1.
  3. Osbert-Pociecha G., Pociecha W., [2006], Financial flexibility as a prerequisite for firm's flexibility, "Management", Vol. 10, No. 1.
  4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., [1994], Statystyka. Materiały do ćwiczeń, wyd. BB, Wrocław.
  5. Sushil, [2001], Enterprise Flexibilityl, "Global Journal of Flexible Systems Management", Vol. 2, No. 4.
  6. Szreder M., [2004], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
  7. Volberda H.W, [1998], Building the Flexibility Firm. How to Remain Competitive, New York, Oxford University Press Inc.
  8. Zarządzanie w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, [2005]. (red.) R. Krupski, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu