BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Iga
Tytuł
Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Ecological corporate responsibility
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 5, s. 7-13
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo ekologiczne, Edukacja ekologiczna
Enterprises ecological politics, Ecological enterprises, Ecology education
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł omawia ewolucję zielonego marketingu w kontekście aktualnych zagrożeń środowiskowych i nierównowagi w ekosystemie. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję trwałego i zrównoważonego rozwoju i jej konsekwencje dla marketingowej działalności przedsiębiorstw. W artykule dokonano krytycznej oceny trzech etapów rozwoju marketingu zorientowanego na ekologię, posługując się przy tym przykładami dotyczącymi aktywności przedsiębiorstw usługowych. Zaprezentowano również dane statystyczne dotyczące ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a dotyczące formułowania strategii wobec środowiska naturalnego, wdrażania systemu zarządzania środowiskowego oraz raportowania środowiskowego. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the evolution of green marketing orientation in the context of environmental threats and ecosystem unbalance. The special attention is paid to the concept of sustainable development and its consequences for the corporate marketing. The paper makes a critical distinction among three stages of ecological marketing, giving some examples of companies' activities coming from the service markets. It also provides the secondary data on the ecological corporate responsibility, such as policy statement, EMS-environment management system, and environmental reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Corporate Responsibility Practices of Emerging Market Companies. A Fact Finding Study, „Working Papers on International Investment" 2005, No. 3, OECD.
  2. D.A. Fuller, Sustainable Marketing: Managerial-Ecological Issues, Thousands Oaks, Sage, California 2000.
  3. S. Grove, R. Fisk, G. Pickett, N. Kangun, Going Green in the Service Sector, „European Journal of Marketing" 1996, No. 5
  4. K.E. Henion, T.C. Kinnear, Ecological Marketing, AMA, Chicago 1974.
  5. S. Kozłowski, Ekorozwój — wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
  6. M. Polonsky, P. Rosenberger, Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach, „Business Horizons" 2001, September-October.
  7. M.E. Porter, C. van de Linde, Green and Competitive: Ending the Stalemate, „Harvard Business Review" 1995, No. 5.
  8. T. Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Education International 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu