BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiotek Krystyna, Kopertyńska Maria Wanda
Tytuł
Kulturowy kontekst zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie polskim działającym w skali międzynarodowej
Cultural Context of Human Resource Management in a Polish Enterprise which is Active on an International Scale
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 364-371, bibliografia 9 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Organizacje wielokulturowe, Organizacje międzynarodowe
Human Resources Management (HRM), Personnel process, Intercultural organisation, International organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost zainteresowania problematyką międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi można zaobserwować wraz z postępującym procesem umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Opracowanie opiera się na doświadczeniach firmy Transsystem i omawia międzynarorodowy i kulturowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie polskim działającym w skali światowej.

The aim of the article is to present some main problems connected with human resource management in conditions of activity abroad using the example of one enterprise. Some elements of labour management process are shaped by various factors. In the time of progressive globalization the most important among them are the cultural factors. On the basis of experience of Transsystem enterprise main problems connected with the realization of personal management were presented. The problems concerned Polish employees who worked abroad. The special attention was paid to the impact of cultural factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown A., Organisational Culture, Pitman Publishing, London 1998.
  2. http://www.transsystem.com.pl/polski/index.php, z dn. 10.04.2006.
  3. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, AE, Poznań 2003.
  4. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa 1998.
  6. Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
  7. Szopski M., Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
  8. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu