BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożusznik Barbara
Tytuł
Wielokulturowość organizacji : Wyzwania wobec zarządzania
Multicultural Organization : Challenge Towards Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 372-380, bibliografia 42 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Organizacje wielokulturowe, Kultura organizacji, Zarządzanie kulturą, Badania międzykulturowe, Przegląd literatury
Intercultural organisation, Corporate culture, Cultural management, Intercultural research, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia efektywne wykorzystanie zasobów pracowników w organizacjach wielokulturowych, czyli tych którzy kulturowo lub ze względu na swoją płeć czy rasę różnią się od większości członków organizacji.

The article discusses the issue of multicultural organizations and diversity management. It shows the positive relation between the diversity of organization and its effectiveness as well as satisfaction of workers and analyses the problems of the minorities in organizations. The results of empirical studies on diversity management in Poland are presented - the problems of diversity connected with Polish organizations and workers - the prejudices, weaknesses of management instruments as well as positive examples - as the satisfaction of work in multicultural organizations and example of succesful diversity project. The article underlines the using diversity as an organizational advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Rozwój zawodowy - przedsiębiorczość - kapitał ludzki, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, UŚ1., Katowice 2005.
 2. Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2002.
 3. Adamiec ML, Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor. Kreator. Inspirator, AKADE, Kraków 2000.
 4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Blake R.R., Mouton J.S., Building a Dynamie Corporation through Grid Organization, Adison-Wesley Publ., Reading 1969.
 6. Drisp R., Hewstone M., Crossed Categorization and Intergroup Bias, Context, Process, and Social Consequences, "Group Porcesses and Integroup Relations" 1999 nr 2.
 7. Fuszara M., Rola kobiet w polityce [The Role of Women in Politics], Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
 8. Gawąd J., Poczucie dyskryminacji u przedstawicieli mniejszości narodowych w sytuacji pracy na przykładzie polskich pracowników firm zagranicznych, praca magisterska (pod kier. B. Kożusznik), UŚ1., Katowice 2004.
 9. Gertner S.L., Dovidio J.F., Reducing Intergroup Bias: The Common Ingroup Identity Model, Psychology Press, Philadelphia 2000.
 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 11. Handy Ch., Beyond Certainty, The Changing Worlds of Organizations, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 12. Handy Ch., The Paradox Paradigm, "Chief Executive" 1995, styczeń-luty.
 13. Handy Ch., Understanding Organization, New York 1976.
 14. Hargie O, Tourish D, Handbook of Communication Audits for Organizations, Routledge, London 2000.
 15. Kanter R.M., Men and Women of the Corporation, Basic Book, New York 1977.
 16. Kanter R.M., Some Effects of Proportions on Group Life, Skewed Sex Rations and Responses to Token, "American Journal of Sociology" 1977a nr 82.
 17. Kanter R.M., The Change Masters, Simon and Schuster, New York 1983.
 18. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszwa 2005.
 19. Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, US1., Katowice 2005.
 20. Kiklasz J., Informacje zwrotne w ocenianiu a pozytywne stany psychiczne pracowników (porównanie prób polskiej i amerykańskiej), praca magisterska (pod kier. B. Kożusznik), UŚ1., Katowice 2004.
 21. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 22. Lewicka D., Kandefer M., Zarządzanie różnorodnością na przykładzie BP, Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, t. 49, z. 3, AGH, Kraków 2004.
 23. Mokrzycka B., Zaspokajanie potrzeb pracowników w firmach irlandzkich i polskich, praca magisterska (pod kier. B. Kożusznik, UŚL, Katowice 2005.
 24. Moscovici S., Social Influence and Social Change, Academic Press, London 1969.
 25. Moscovivi S., Psychologie Sociale, PVF, Paris 1984.
 26. Nosal Cz., Myślenie menedżerów w epoce globalizacji i sieci informacyjnych, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, UŚL, Katowice 2005.
 27. Peters T., Liberation Management, Knopf, New York 1992.
 28. Peters T., The Pursuit of WOW. Vintage Books, New York 1994.
 29. Pettigrew A.M., On Studying Organizational Cultures, Administrative' Science Quarterly" 1979 nr 24.
 30. Robbins S., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 31. Rubin B.D., Askling L.R., Kealey D.J., Cross-cultural Effectiveness: an Overview, [w:] Culture's Consequences, Sage PubL, Beverly Hills 1980.
 32. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, ABC, Warszawa 2000.
 33. Schein E., Organizational Psychology, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1988.
 34. Tajfel H., Social Stereotypes and Social Groups, [w:] Intergroup Behavior, eds. J.C. Turner, I.H. Giles, Blackwell, Oxford 1981.
 35. Tajfel H., Turner J.C, An Integrative Theory of Intergroup Conflict, [w:] The Social Psychology of Intergroup Relations, eds. W.G. Austin, S. Worchel, Brooks-Cole, Monterey 1979.
 36. Tajfel H., Turner J.C, The Social Identity Theory of Intergroup Behavior, [w:] Psychology of Intergroup Relations, eds. S. Worchel, W.G. Austin, Nelson-Hall, Chicago 1986.
 37. Titkow A., Kobiety a szklany sufit, "Gazeta Wyborcza" 1999 (z 9 marca).
 38. Turek-Węcel ]., Komunikacja w zespole polikulturowym a jego efektywność, praca magisterska (pod kier. B. Kożusznik), UŚL, Katowice 2004.
 39. Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. B. Kożusznik, UŚL, Katowice 2005.
 40. Yukl G.A., Guiñan P..L, Sottdano D., Influence Tactics Used for Different Objectives with Subordinates, Peers, and Superiors, "Group & Organizational Management" 1995 nr 20.
 41. Zbicgień-Maciąg L., Nowe modele kultury organizacyjnej w kontekście wyzwań XXI wieku, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Kożusznik, UŚL, Katowice 2005.
 42. Zięba J., Satysfakcja z pracy w zespole międzynarodowym, praca magisterska (pod kier. B. Kożusznik), UŚL, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu