BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Katarzyna
Tytuł
Zarządzanie wiedzą a kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa wielonarodowego
Knowledge Management in the Context of Building Organizational Culture in Multicultural Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 399-407, bibliografia 6 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników
Corporate culture, Multinational enterprise, Cultural management, Human Resources Management (HRM), Manpower training
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie użyteczności koncepcji zarządzania wiedzą w kształtowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa wielonarodowego. W części empirycznej zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących szkolenia personelu z wiedzy na temat różnic narodowościowych oraz przestrzegania istniejącej kultury organizacyjnej przez polskich pracowników filii pięciu zagranicznych przedsiębiorstw wysokich technologii zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

In context of building organizational culture in a multicultural enterprise cultural differences have a special meaning. The paper is aimed at the presentation of utility of knowledge management concept in creating corporate culture of "overcoming differences". Knowledge about the differences and employees' opinion about the prevailing organizational culture should be the basis of creating direction of changes. The results of the author's empirical research present the shortage of training in cultural differences and studies of employees' opinion in five multicultural companies of high technology situated in Lower Silesia.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, AE, Poznań 2004.
  2. Błaszczuk A. i in., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2003.
  3. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  4. Kwiatkowski S., Bogactwo wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wydawnictwo KBN, Warszawa 2001.
  5. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
  6. Rey M. i in., Stufenmodell zur Einfiihrung von Wissenmanagement, "IM Information Management", 1998, vol. 13, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu