BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matko Jolanta, Zandecka Izabella
Tytuł
Zarządzanie projektem ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
ISO 9001:2000 Project Management in the Faculty of Commodity Science of Poznań University of Economics
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 207-222, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001, Grupy projektowe
Higher education, Quality education, Quality management, ISO 9001, Project teams
Uwagi
summ.
Abstrakt
W roku 2001 Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jako pierwsza w Polsce jednostka organizacyjna uczelni wyższych, uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Podstawowym cele wdrożenia systemu zarządzania jakością było zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości kształcenia, a także spełnienie wymagań standardów międzynarodowych dotyczących SZJ dla zapewnienia jednoznacznego mechanizmu planowania jakości, określenie roli wszystkich aktywności wydziałowych (dydaktyka, administracja i badania naukowe) w realizacji celów wydziału oraz udrożnienie kanałów komunikacji. Zakres certyfikacji ISO 9001 na Wydziale Towaroznawstwa objął przygotowanie i realizację procesu dydaktycznego na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. Koresponduje on z definicją klienta, którym jest student oraz słuchacz studiów doktoranckich i podyplomowych.

In 2001 the Faculty of Commodity Science of Poznań University of Economics got certificate ISO 9001:2000. The main goal of introducing of Quality Management System was to ensure the high level of education quality. The extent of Quality Management System (QMS) and the extent of certification at the same time was to prepare and realize didactic process in all types of studies (full-time, part-time, doctoral and postgraduate studies). In march 2004 the formal decision about introduction of QMS was made and the activities schedule was approved. The dean's plenipotentiary for QMS affairs and the special project team was appointed. Their tasks were almost everything connected with standard ISO 9001. In may 2001 the first review of QMS was made. During this inspection the level of being prepared to certification was assessed. The main goal of that and every next verification is to maintain and improve the system. In march 2002 the first control audit was carried out by a certifying organization, This allows to present the certified QMS together with all information concerning process of projecting, preparing documents, introducing, maintaining and developing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. American Productivity & Quality Center, Artur Andersen & Co.; Process Classification Framework.
  2. Hammer M., Beyond Reengineering, "Harper Collins Business", USA, 1998, s. 13.
  3. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation, "Harper Collins Business", USA, 1993, s. 35.
  4. Księga jakości Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wydanie 2, Poznań, kwiecień 2003 r.
  5. Łuczak J., Zarządzanie projektem ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu