BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Szymon, Gawęcka Joanna
Tytuł
Mierniki funkcjonowania systemu zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Assessment of the Quality Management System at the Faculty of Commodity Science at The Poznan University of Economics
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 258-268, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Normy ISO 9001, Zarządzanie jakością
Higher education, ISO 9001, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Treść referatu, jest wynikiem pracy grupy studentów w ramach projektów relizowanych w kole naukowym QUALITAS. Celem projektu było określenie mierników pozwalających na monitorowanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Niektóre z zaproponowanych mierników do monitorowania procesów są wykorzystywane w praktyce i dotyczą na przykład rekrutacji kandydatów na studia. Praca ma charakter koncepcyjny. Wyniki opisanego w niej projektu mają posłużyć w przyszłości, jako baza do sporządzenia procedury pt. "Monitorowanie i pomiar procesów", aby w sposób spójny nadzorować funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.

The Quality Management System according to the requirements shown in ISO 9001:2000 norm is used to assess activity effectiveness in economic practice (the effectiveness assessment). It is also important to achieve the goals with a low cost/effect ratio (the efficiency assessment). Assessing of Quality Management System efficiency and effectiveness is particularly difficult in non-profit organizations. The Faculty of Commodity Science at The Poznan University of Economics has been certified with the Quality Management System since June, 2001. The efficiency of the system is not evaluated, because the profit is not the goal in the university activity. The goal of the university activity, as a public service institution, is to educate students. At the same time, because of the specific nature of the customers, the activity effect depends on the students and directly on their perception and desire to educate themselves. The planned goals of the university differ from those of more common economic models, and are usually concerned with compliance of legal and programmatic requirements. Therefore the evaluation of the Quality Management System functioning at the Faculty of Commodity Science should monitor factors other than the profit motive, such as particular processes identified within the system framework: Recruitment, Didactics, New Specialities Designing, Administration, Quality Management and Professional, Academic and Professorial Graduation. Different assessment measures could be identified for each process to provide appropriate information about its functioning, which could then be applied to assess the Quality Management System as a whole.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dendura K., Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 2002.
  2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  3. PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  4. PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
  5. Zapłata S., Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu