BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mocek Tomasz, Sobczak Katarzyna, Wasilewska Małgorzata
Tytuł
Pomiar satysfakcji klienta wewnętrznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na przykładzie Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji
Internal Customer Satisfaction Measurement of the Voivodship's Office for Wielkopolska Region in the Case of the Department of Citizenship and Migration
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 269-281, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Administracja publiczna, Pracownicy biurowi, Rozwój zawodowy pracownika, Obsługa klienta, Normy ISO 9001
Job satisfaction, Customer satisfaction management, Public administration, Office worker, Professional development of employees, Customer service, ISO 9001
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Abstrakt
W Polsce panuje stereotyp tzw. "zmęczonego" czy "wiecznie niezadowolonego" urzędnika, nieprzychylnego obywatelowi. Punktem wyjścia przy realizacji, zaprezentowanego w pracy projektu badawczego, była chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy takie przekonanie ma potwierdzenie w rzeczywistości. Zatem głównym celem projektu było określenie poziomu satysfakcji klienta wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (WUW). Zdaniem autorów, wyniki badań mogą z jednej strony stanowić podstawę podjęcia określonych działań w WUW celem podwyższenia poziomu zadowolenia wśród pracowników, z drugiej, realizację przedsięwzięcia związanego ze spełnieniem wymagań zawartych w normie ISO 9001:2000. Badaniu zostali poddani wszyscy pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji WUW, jednego z dwunastu wydziałów urzędu, jako pracownicy którzy mieli kontakt zarówno z klientem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Pomiar satysfakcji klienta dotyczył każdego pracownika umysłowego wspomnianego Wydziału oraz delegatur zamiejscowych.

Customer satisfaction measurement is one of the most important requirements of ISO 9001:2000 standard. The majority of organizations implementing quality management systems fulfill the requirement by establishing specific measurement procedure of external customer's satisfaction. Complex measurement process of customer's satisfaction should also include an internal customer - organization's member (employee), whose satisfaction determines the satisfaction of an external customer. The paper presents the results of a survey conducted in the Departament of Citizenship and Migration at the Voivodship's Office for Wielkopolska Region. The research, being an element of implementation process of ISO 9001:2000, focused on measuring satisfaction of internal customer of the Voivodship's Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Feiberg SJA Wydawnictwo, Warszawa 1999.
  2. Gilbert G. R., Parhizgari A. M., Organizational Effectiveness Indicators to Support Service Quality, "Managing Service Quality" 2000, nr l.
  3. Mruk H., Podstawy marketingu, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
  4. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
  5. PN-EN ISO 9000:2001, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  6. PN-EN ISO 9001:2001, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  7. http://www.audit-commission.gov.uk.
  8. http://www.poznan.uw.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu