BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec Justyna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych
Źródło
Marketing i Rynek, 2006, nr 2, s. 8-14
Słowa kluczowe
Partner strategiczny, Współpraca przedsiębiorstw, Koszty transakcyjne, Teoria kosztów transakcyjnych
Strategic partner, Enterprises cooperation, Transaction cost, Transaction cost theory
Abstrakt
Postępująca konkurencja globalna oraz wiele towarzyszących jej zjawisk o charakterze ekonomiczno-społecznym skłaniają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania sposobów dokonywania wymiany gospodarczej, które gwarantowałyby wysoką efektywność. Przedsiębiorstwo, które decydują się na współpracę partnerską, poświęca swe ograniczone zasoby na podtrzymywanie bliskich relacji z wybranymi partnerami i przestaje poszukiwać na rynku nowych kontrahentów. Oznacza to pojawienie się nowego modelu konkurowania, zorientowanego na wzmacnianie pozycji obu firm w długim okresie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. RH. Coase, The Nature of The Firm, „Economica" 1937, No. 4.
  2. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław, 1997, s. 40.
  3. G. T. Gundlach, R.S. Achrol, J.T. Ment-zer, The Structure of Commitment in Exchange, .Journal of Marketing" 1995, January.
  4. Ł. Hardt, Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa" 2005, styczeń-luty.
  5. K.R. Popper, The Logic of ScientificDiscovery, Routledge & Kegan Paul, London 1959
  6. F.E. Webster, Jr., The Changing Role of Marketing in the Corporation, „Journal of Marketing" 1992, October.
  7. O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu