BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa
Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 746, s. 137-157, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne miasta
Land use, Spatial economy, Town spatial planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Zaprezentowano ilościową ocenę zachodzących przeobrażeń w użytkowaniu ziemi w Krakowie wraz z odległością w ujęciu globalnym w latach 1983-2001. Badania przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji liniowej wykazały związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wpływem odległości od centrum miasta a zmianami globalnymi użytkowania ziem.

The purpose of this article is to evaluate quantitatively the transformations in land use taking place in Krakow in conjunction with the distance from its centre, i.e., the Main Square, globally (i.e., all land considered in this analysis) in the period from 1983-1995/2001. In the research, the authors considered three cadastre units (former cadastre districts that were once separate localities) - Bronowice Wielkie (representing peripheral urban zones: suburban and environs), Podgórze (external and environs) and Śródmieście (central) - that comprise the historic core of the city. The authors used linear correlation coefficients to calculate the aforementioned correlations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aglomeracja krakowska: plan zagospodarowania przestrzennego na okres perspektywiczny w granicach województwa miejskiego krakowskiego: synteza, Prezydent Miasta Krakowa, Kraków 1977.
 2. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14, Prace Instytutu Geografii UJ, nr 36.
 3. Bromek K., Zarys historycznego i terytorialnego rozwoju Krakowa, „Folia Geographica". Series Geographica-Oeconomica, t. 8, PWN, Warszawa 1975.
 4. Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 5. Kudłacz T., Luchter B., Wybrane metody przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 681.
 6. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa (na przykładzie Bronowic Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 588.
 7. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktorska, maszynopis. AE w Krakowie, Kraków 1987.
 8. Luchter B., Proces przemian użytków rolnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1992, nr 367.
 9. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1990, z. 2/3.
 10. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 617.
 11. Luchter B., Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, 2004, nr 645.
 12. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 483.
 13. Luchter B., Skrzypek J., Modelowanie struktury przestrzennej użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1989, nr 296.
 14. Luchter B., Skrzypek J., Zastosowanie modelu logistycznego do badania przestrzennej struktury użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (na przykładzie Krakowa), „Folia Geographica”, Series Geographica-Oeconomica, t. 21, PAN-Ossolineum, Wrocław 1988.
 15. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 16. Zając K., Zarys metod statystycznych, Wyd. 3 poprawione, PWE, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu