BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
The Role of Consulting in Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 5-17, biliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo personalne, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Personnel consulting, Personnel management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie doradztwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Określono jego zakres i rodzaje oraz wskazano role menedżerów i specjalistów do spraw personalnych w tym zakresie.

The increased importance of human capital as a factor in the competitiveness of modern organisations is leading to changes in personnel practices. The essence of these changes is the transformation of personnel management from a purely administrative function with a supporting role into a function of key importance that concentrates on strategic and consulting tasks. In this article, the author presents the role of personnel consulting in modern human resources management, both provided by external consultants as well as offered by internal human resources specialists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Bramham J., Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Cook M.E, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Konecki K., Łowcy głów. Headhunting, Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa 1998.
 6. Kotler P. odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań 2004.
 7. Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 8. Paauwe J., HRM and Performance, Oxford University Press, Oxford 2004.
 9. Plich P., Działalność agencji doradztwa personalnego [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, red. H. Król, Wydawnictwo WSzPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE. Warszawa 2003.
 11. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2002.
 12. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, A. Pocztowski, A. Miś, T. Sapeta, .J. Purgał, Opracowania PCZ, z. 9, IPiSS, Warszawa 2001.
 13. Price A., Human Resource Management in a Business Context, Thomson Learning, London 2004.
 14. Raport jubileuszowy. HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi, Instytut Zarządzania, Warszawa 2002.
 15. Rynek usług szkoleniowych i doradztwa personalnego, VI edycja raportu. Instytut Zarządzania, Warszawa, 2003-2004.
 16. Thomas M., Is It Time to Get Rid of External Consultants?, http://mworld.mce.be/ artView.php.aricle_id553.
 17. Ulrich D., Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston Mass. 1997.
 18. Ulrich D., Brockbank W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston Mass. 2005.
 19. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności. Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w VI edycji konkursu „Lider zarządzania zasobami ludzkimi", IPiSS, Warszawa 2005.
 20. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. z 2003 r., nr 58, poz. 514.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu