BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego
Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 748, s. 65-82, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wartościowanie stanowisk pracy, Kształtowanie wynagrodzeń, Płace, Awans pracowniczy, Szpitalnictwo
Job evaluation, Shaping remuneration, Wages, Workers promotion, Hospital service
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zwrócono uwagę na najczęściej występujące patologie w zakresie kształtowania systemów taryfowych w polskim szpitalnictwie. Przedstawiono projekt ścieżki awansu stanowiskowego oraz omówiono tworzenie siatki i tabeli płac zasadniczych.

In this article, the authors describe the most common flaws of the tariff systems used in domestic hospitals. They present the trends in and limitations to the improvement of tariff systems. The authors devote particular attention to the improvement of career advancement paths, the use of job valuation in order to strengthen the link between salaries and real work value, and the rules for developing base salary grids and tables. They also present guidelines for implementing draft solutions. The authors illustrate the problems with numerous examples of existing and draft solutions from a selected clinical hospital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M., Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami. Vademecum pracodawcy i pracownika, Difin, Warszawa 1998.
  3. Jacukowicz Z., Praca i jej opłacanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  4. Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998,
  5. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, MSM, Warszawa 2001.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 52, poz. 543 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 45.
  8. Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, red. Z. Martyniak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu