BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniłowska Alina
Tytuł
Formy interwencji na rynku kredytów rolniczych
The Forms of Intervention in Rural Credit Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 179-183, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Interwencjonizm państwa, Interwencjonizm w rolnictwie, Kredyt rolny, Rolnictwo
Cooperative banks, Government intervention, Interventionism in agriculture, Agricultural credit, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne formy interwencji na rynku kredytów rolniczych w Polsce w latach 90-tych. Stwierdzono, ze poziom interwencji i jej koszty są wysokie. Pełna identyfikacja form interwencji pozwala na oszacowanie jej rzeczywistych kosztów oraz różnorodnych efektów w celu określenia efektywności tej interwencji.

In Poland in nineties the scale of intervention in rural credit market was very high. The different kind of preferential credit, the state ownership of bank which grants credits to farmers and support for co-operative banks and state owned bank - BGŻ were the main forms of intervention. The financial cost of this intervention was very high. The distribution of the financial support between the three forms of intervention can be evaluated negatively. Only the cost of the financial support given to one bank - BGŻ- was higher than the support for the restructuring of the whole sector - agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alińska A. (1999): Problem restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa nr 456.
  2. Besley T. J. (1998): How do market failures justify intervention in rural credit markets, International agricultural development. Edited by C.K. Eicher and J. M. Staatz, John Hopkins university Press, Baltimore and London.
  3. Daniłowska A. (1996): Kredyty preferencyjne dla gospodarstw indywidualnych w okresie przemian systemowych (1990-1994). Zeszyty naukowe SGGW nr 1/1995, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Daniłowska A. (2000): Stan i perspektywy bankowości spółdzielczej w Polsce. [W:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 865, Materiały na konferencje, naukową zorganizowaną przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 VII 2000 r., Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Dziawgo L. (1991): Kredytowanie rolnictwa w Republice Federalnej Niemiec. Bank i Kredyt nr 2.
  6. Bilansowe wyniki finansowe banków w 1999 r. Główny Urząd Statystyczny 2000.
  7. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1999 r. Warszawa 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu