BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koronowski Adam
Tytuł
Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej
Divergent Business Cycles within the Common Currency Area
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 1, s. 77-95, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Optymalny obszar walutowy, Strefa euro
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Optimum Currency Areas (OCA), Eurozone
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest rozpatrzenie koniunkturalnych dywergencji w unii monetarnej. Na tak sformułowane zagadnienie składa się kilka wątków stanowiących kolejne części artykułu. Po krótkim wprowadzeniu pierwsza część pracy poświęcona jest krytycznemu osądowi teorii optymalnego obszaru walutowego jako teorii unii monetarnej. W szczególności wskazany zostanie uzasadniony sceptycyzm twórców EUGW w stosunku do teorii optymalnego obszaru walutowego jako źródła przesłanek pozwalających uzasadnić przyjęcie wspólnego optymalnego obszaru walutowego jako teorii unii monetarnej. W szczególności wskazany zostanie uzasadniony sceptycyzm twórców EUGW w stosunku do teorii optymalnego obszaru walutowego jako źródła przesłanek pozwalających uzasadnić przyjęcie wspólnego pieniądza. Kilka lat istnienia EUGW dostarcza materiału empirycznego, który wskazuje istnienie znaczących rozbieżności pomiędzy sytuacją makroekonomiczną w poszczególnych krajach strefy euro. Te rozbieżności, wraz z poświęconą im literaturą, omówione są w kolejnej części artykułu. Krytyczny osąd teorii optymalnego obszaru walutowego z jednej strony oraz dywergencje pomiędzy krajami EUGW z drugiej strony, prowokują pytania o wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w strefie euro. Próbą odpowiedzi jest treść ostatniej – poza krótkim podsumowaniem – część artykułu, tzn. przedstawienie oryginalnego, teoretycznego modelu dającego hipotetyczne wyjaśnienie procesów obserwowanych w EUGW. (abstrakt oryginalny)

Critical appraisal of the optimum currency area theory, seen as the theoretical foundation of the monetary union, opens the article. The author points to the reserved attitude of the promoters of the European Monetary Union (EMU) towards the theory of optimum currency area as containing the justification for the adoption of common monetary unit. The history of existence of EMU provides empirical data that display marked divergencies in macroeconomic conditions among euro zone member countries. The observed divergencies are discussed in reference to the literature of the subject. Arguments that surround the theory of optimum currency area on the one hand and the divergencies among economies that belong to the EMU on the other, provoke to ask questions addressing the issue of how to explain the phenomena that reveal themselves in the euro zone. The concluding part of the article contains an attempt to answer the formulated questions. An original theoretical model is used to provide hypothetical explanations of the processes that take place inside the EMU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report on the Euro Area - 2006, Komisja Europejska, Brussels 2006.
 2. Annual Report on the Euro Area - 2007, Komisja Europejska, Brussels 2007.
 3. Blanchard O., Is There a Viable European Social and Economic Model, MIT Department of Economics Working Paper Series 06-21, 2006
 4. Blanchard O., A Macroeconomic Survey of Europe, www.mit.edu, wrzesień 2006b.
 5. Buti M., Eijffinger S., Franco D., Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design or Intemal Adjustment?, manuscript, 2002.
 6. Calvo G.A., Vegh C.A., Inflation Stabilization and Nominal Anchors, w: Approaches to Exchange Rate Policy, red. R.C. Barth, C.H. Wong, IMF, 1992.
 7. Edwards, S., Yeyati E., Flexible Exchange Ratek as Shock Absorbers, "NBER Working Paper" 2003, nr 9867.
 8. De Grauve P. The Stability and Growth Pact in Need o f Reform, manuscript, 2003
 9. von Hagen J., Fiscal Discipline and Growth in Euroland - Experiences with the Stability and Growth Pact, Center for European Integration Studies, Rheinische Friedrich-Wil-helms-Universitat Bonn, Bonn 2003.
 10. Khamis M., Credit and Exchange Based Stabilization, "IMF Working Paper" 1996, nr 51.
 11. Kiguel M., Liviatan N., The Business Cycle Associated with Exchange Rate Based Stabili-zations, "The World Bank Economic Review" 1992, vol. 6, nr 2.
 12. Growth Differences in the Euro Area, w: Quarterly Report on the Euro Area, II2005, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Komisja Europejska, Brussels 2005.
 13. Kroger J., Integration of the Accession Countries into the Currency Union, a Plea for for a Realistic Approach, European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Economic Studies and Research, 2002.
 14. Lutkowski K., Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004.
 15. MacDonald R., Wójcik C., Inflation Differentials in the Euro Area in a New Neodassical Synthesis Framework, "Bank i Kredyt" 2006, nr 4.
 16. MacDonald R., Exchange Rate Economics, Theories and Evidence, Rotledge, London, New York 2007.
 17. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Policy Adjustment in the Euro-area Countries: the Risk of Overheating, w. The EU Economy: 2001 Review, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Komisja Europejska, Brussels 2001.
 19. Reinhart C.M., Rogoff K., The Modem History of Exchange Rate Arrangements; a Reinterpretation, "NBER Working Paper" 2002, nr 8963.
 20. Rogoff K. i in., Evolution and Performance of Exchange Ratę Regimes, IMF, "Occasional Paper" 2004, nr 229.
 21. Rosę A.K., One Money, one Market: The Effect of Common Currencies on Trade, " Economic Policy" 2000, nr 30.
 22. Santaella J.A., Vela A.E., The 1987 Mexican Disinflation Program: An Exchange Rate Based Stabilization?, "IMF Working Paper" 1996, nr 24.
 23. Schadler S., Murgasova Z., van Elkan R., Credit Booms, Demand Booms, and Euro Adoption, Paper for Conference on Challenges for Central Banks in an Enlarged EMU, Austrian National Bank, Vienna, luty 2004.
 24. Williamson J., Estimating Equilibrium Exchange Rates, Institute for International Economics, Washington, DC 1983.
 25. Wyplosz Ch., European Monetary Union, the Dark Side of a Major Success, Economic Policy, kwiecień 2006a.
 26. Wyplosz Ch., Diverging Tendencies of Competitiveness, Briefing notes to the Committee for Economic and Monetary Affairs of the European Parliament, 2006b.
 27. Viser R., A Guide to International Monetary Economics, Edward Elgar, Aldershot (U.K), Yermont (USA), University Press, Cambridge 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu