BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zienkowski Leszek
Tytuł
Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach
Determinants and Perspectives for Economic Growth in the Coming Years
Źródło
Ekonomista, 2007, nr 6, s. 861-872, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Porównania międzynarodowe, Czynniki wzrostu gospodarczego, Polityka gospodarcza, Reformy gospodarcze
Social economic development, International comparisons, Factors of economic growth, Economic policy, Economic reforms
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowane są na wstępie wyniki porównawczych analiz międzynarodowych dotyczących uwarunkowań dla trwałej i wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego wraz z wskazaniem miejsca (odległego) gospodarki polskiej wśród porównywanych krajów. W dalszej części przedstawione są poglądy autora dotyczące podstaw obecnego wysokiego tempa wzrostu w Polsce oraz perspektyw rozwojowych w Europie i w Polsce w nadchodzących latach. Sformułowana została hipoteza o wysokim prawdopodobieństwie nadejścia dekoniunktury za dwa, trzy lata. Powstanie w związku z tym ryzyko spadku tempa PKB w Polsce do poziomu 1-2% rocznie oraz długotrwałej recesji w przypadku braku rozległych reform w okresie dobrej koniunktury. Następnie przedstawione są w formie dyskusyjnej priorytety reform gospodarczych – poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenie wydatków budżetu i tą drogą zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych. Na zakończenie poruszona jest problematyka korzyści z wejścia Polski do strefy Euro z punktu widzenia potencjalnego tempa wzrostu PKB. (abstrakt oryginalny)

Results of international comparisons that evaluate determinants of economic growth are presented at first. It is noted that Polish economy is located in each sphere at one of the lowest positions among referred to countries. That indicates the need for economic reforms -the most important relate to business conditions and to public finance. However the results of comparative studies contrast with the present performance of the Polish economy. It is argued in the paper that the high rate of growth will probably last two-three years and then a cyclical downturn might occur in Europe and in Poland. The economy should be prepared to cope with such a situation when the growth rate falls lower than to ca 4% p.a., to some 1-2%, as the result of economic disequilibria (budget deficit well above 3% of GDP). Finally the economy may slip into long lasting recession. Further and more far reaching economic reforms, including privatization (also of the so called social services), are needed if that is not to happen. In the years of high growth the budget deficit should be reduced not to 3% of GDP but to 1% or even zero in order to be prepared for long term spending pressures. To achieve that in practice, priority in economic policy should be given to the reduction of budget expenditures, even at the cost of tax reform which is advisable per se. Are the chances of implementation of deep economic reforms in the years of high growth already definitely lost? This is the question put forward at the end of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public Sector Efficiency: an International Compari-son, ECB Working Paper nr 242, European Central Bank, Frankfurt a/M 2003.
 2. Balcerowicz L., Toward Limited State, The World Bank Group, Washington D.C. 2003.
 3. Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., Economic Growth: The Role of Policies and Insti-tutions. Panel Data Evidence Prom OECD Countries, Economic Department Working Papers nr 283, OECD, Paris 2001.
 4. Janowski P., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie wschodniej do liderów?, w: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2005.
 5. Lewis W.W., Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa 2005.
 6. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Scholar, Warszawa 2004.
 7. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 8. Rzońca A., Finanse publiczne a wzrost gospodarki w dłuższym okresie, "Materiały i Studia", zeszyt nr 198, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
 9. Samuelson R.J, The Upside of Recession?, "Newsweek" 2007, nr 14/24.
 10. Wojciechowski W., Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy, w: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2005.
 11. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość, "Studia Ekonomiczne" 2003, nr 1/2.
 12. Zamierzenia - hipotezy - wyniki: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu