BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belka Marek
Tytuł
Rozszerzenie Europejskiej Unii Walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski
Enlargement of European Monetary Union and the Perspectives of Economic Development of Poland
Źródło
Ekonomista, 2007, nr 6, s. 873-890, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga komparatywna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Strefa euro, System finansowy
Comparative advantage, Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Eurozone, Financial system
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polska dysponuje istotnymi przewagami konkurencyjnymi wynikającymi z relatywnie niższych kosztów wytwarzania. Ale wszyscy doskonale wiemy, że ta przewaga kosztowa topnieje. Między innymi w wyniku konfrontacji z kontrahentami spoza Unii Europejskiej, z krajów, które rozwijają się jeszcze dynamiczniej niż my. Zjawisko to jest poniekąd nieuchronne. Ponadto polska przewaga kosztowa topnieje także w wyniku ciągłej presji aprecjacyjnej na złotego. Silna presja inflacyjna także powodować może topnienie owej cennej przewagi. Uznać należy, że stoimy przed swego rodzaju wyścigiem z czasem. Z jednej strony nieuchronnie tracimy kosztową przewagę konkurencyjną. Celem jest więc jej utrzymywanie, a przynajmniej tracenie jej w jak najwolniejszym tempie. Z drugiej strony trzeba budować nowe przewagi. Dlatego polityka makroekonomiczna powinna koncentrować się na tym, by Polska jak najszybciej weszła do Europejskiej Unii Walutowej. Bez tego złoty będzie się wzmacniał, a niestabilność tego trendu dodatkowo utrudniać będzie prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności niewielkim przedsiębiorstwom, które nie mogą się zabezpieczać przed ryzykiem walutowym). Przystąpienie do Europejskiej Unii Walutowej daje Polsce dodatkowy czas na zbudowanie gospodarki nowoczesnej, zapobiega jeszcze większej aprecjacji złotego, a więc zapobiega tej utracie przewag kosztowych, które w dalszym ciągu posiadamy, choć w coraz mniejszym stopniu. (abstrakt oryginalny)

Nowadays Poland possesses a comparative advantage arising from relatively lower production costs. However, it is apparent, that this advantage is fading away. The sources of the process lie, among others, in Poland's exposure to manufactures from beyond the European Union, from countries that are developing more dynamically than Poland. This process is unavoidable. Moreover, our lower-cost advantage is diminishing as a result of appreciation pressure which the zloty is permanently exposed to. Also high inflation pressure can boost this process. There-fore it is clear that Poland is facing a race against time: not only has it to slow down the loss of the above advantage, but it also has to create new advantages as quickly as possible. Consequently, one of the objectives of macroeconomic policy should be to accelerate Polish accession to the European Monetary Union. Failure to do so would result in further strengthening of the zloty and in its volatility that impair operations of Polish companies (especially small and mid-size which can not afford to hedge against exchange rate risks). Joining the EMU would give Poland extra time to build a modern economy, prevent the zloty's further appreciation and, as a result, reduce ongoing falling relatively-lower-costs competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessing the Sustainability of Public Debt in Emerging Market Economies, World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Washington, D.C. 2003, wrzesień.
 2. Ahearne A., Pisani-Ferry J., The Euro: Onlyfor the Agile, "Bruegel Policy Brief" 2006a, maj.
 3. Artis, M., Marcellino M.G., Proietti, T., Characterising the Business Cycle for Accession Countries, "IGIER Working Paper" 2006, nr 261.
 4. Baldwin R.E., The Euro's Trade Effects, "ECB Working Paper" 2006, nr 594.
 5. Boeri T., Garibaldi P., Are Labour Markets in the New Member States Sufficiently Flexible for EMU?, "Journal of Banking & Finance" 2006, nr 30.
 6. Buiter W., Grafe C., Anchor, Float or Abandon Ship: Exchange Rate Regimes for the Accession Countries, "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review" 2002, nr 221.
 7. Darvas Z., Szapary G., Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU, "Open Economies Review" 2007, maj.
 8. Egert B., Assessing Eąuilibńum Exchange Rates in CEE Acceding Countries: Can we have DEER with BEER without FEER? A Critical Survey of the Literature, "Österreichische Nationalbank Focus on Transition" 2003, nr 2.
 9. European Central Bank, Banking Structures in the New Member States, 2005, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/bankingstructuresnewmemberstatesen.pdf
 10. Fidrmuc J., Korhonen I., Meta-analysis of the Business Cycle Correlation between the Euro Area and the CEECs, Elsevier, "Journal of Comparative Economies" 2006, vol. 34(3).
 11. Kovacs M.A., How Real is the Fear? Investigating the Balassa-Samuelson Effect in CEC5 Countries in the Prospect of EMU Enlargement", paper presented at the Conference on Monetary Strategies for Accession Countries, Budapest 2003, luty.
 12. Lane P., The Real Effects of European Monetary Union, "Journal of Economic Perspectives" 2006, vol. 20, nr 4.
 13. Micevska M., Unemployment and Labour Market Rigidities in Southeast Europe, GDN-SEE 2004, czerwiec.
 14. Mihajlek D., Klau M., The Balassa-Samuelson Effect in Central Europe: a Disaggregated Analysis, "BIS Working Papers" 2003, nr 143.
 15. OECD, Employment Protection Regulation and Labour Market Performance, "OECD Employment Outlook" 2004.
 16. Rose A., Stanley T.D., A Meta-Analysis of the Effect of Common Currencies on International Trade, "Journal of Economic Surveys" 2005, lipiec.
 17. Tonin M., Updated Employment Protection Legislation Indicators for Central and Eastern European Countries, ILO, Geneva 2005, wrzesień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu