BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
Tytuł
Dług potencjalny w świetle macierzy ryzyka fiskalnego
Źródło
Ekonomista, 2007, nr 6, s. 927-942, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko podatkowe, Dług, Polityka budżetowa, Macierze
Tax risk, Debt, Budgetary policy, Matrix
Abstrakt
Autorka proponuje macierz ryzyka fiskalnego dla Polski, obejmującą kompleksowy układ całości zobowiązań władz centralnych, stanowiącą podstawę do stałego monitoringu i weryfikacji zmian czynników wpływających na możliwości zagrożenia wzrostu deficytu budżetowego i niezrealizowania planów wydatkowych budżetu państwa. Dokonana analiza podstawowych założeń systemu poręczeń i gwarancji skarbu państwa pokazuje, iż w obecnym jej kształcie nadal wskazać można wiele rozwiązań nieefektywnych. Zdaniem autorki najważniejszym postulatem jest weryfikacja dotychczasowych zapisów w polskim ustawodawstwie, dotyczących zwłaszcza wprowadzenia nowych rozwiązań stosowanych już w krajach UE (tzw. komercyjny system udzielania gwarancji), i podjęcie konkretnych decyzji co do zmian polepszających konstrukcję i zasady udzielania poręczeń i gwarancji w celu zmniejszania ryzyka fiskalnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Advances in Risk Management of Government Debt, OECD, Paris 2005.
 2. Aktualizacja średniookresowej strategii udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2006.
 3. Barro R.J., Are Government Bonds net Wealth?, "Journal of Political Economy" 1974, vol. 82, nr 6.
 4. Best Practices for Budget Transparency, OECD Public Management Committee, Paris, maj 2001.
 5. Blejer M.I., The Measurement of Fiscal Deficits: Analytical and Methodological Issues, "Journal of Economic Literature" 1991, vol. XXIX.
 6. Buiter W.H., Aspects of Fiscal Performance in Some Transition Economics Under Fund-supported Programs, "IMF Working Papers" 1997, nr 31.
 7. Cooperstein R.F., Pennacchi G. , Redburn F.S., The Aggregate Cost of Deposit Insurance: a Multi -Period Analysis, "Journal of Financial Intermediation" 1995, vol. 4.
 8. Currie E., The Potential Role of Government Debt Management Offices in Monitoring and Managing Contingent Liabilities, The World Bank, Washington 2001.
 9. Code of Good Practices on Fiscal Transparency, IMF, Washington 2001.
 10. Easterly W., When is Fiscal Adjustment an Illusionl, "Economic Policy" 1999, kwiecień.
 11. Eisner R., Which Budget Deficit? Some Issues of Measurement and Their Implications, "American Economic Review" 1984, vol. 74 nr 2.
 12. Fiscal Exposures: Implications for Debt Management and the Role for SAIs, INTOSAI Public Debt Committee, Washington 2003, luty.
 13. Generally Accepted Accounting Practices, Washington 2005.
 14. Guidelines for Public Debt Management, IMF and The World Bank, Washington 2002.
 15. Kharas H., D. Mishra, Hidden Deficits and Currency Crises, World Bank Economists Forum, World Bank, Washington 2001.
 16. Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w poszczególnych latach 1999-2005 przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 17. International Accounting Standards Board, London 2004.
 18. INTOSAI Public Debt Committee, Washington 2004.
 19. Managing Public Finance and Dealing with Fiscal Risk: Recent Improvements in the Czech Republic, Ministry of Finance, The Czech Republic, Prague 2000.
 20. Marchewka-Bartkowiak K., Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego, "Materiały i Studia", zeszyt nr 214, NBP, Warszawa 2006.
 21. Merton R., An Analytical Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees. An Aapplication of Modem Option Pricing Theory, "Journal of Banking and Finance" 1977, vol. 1.
 22. Polackova H., Contingent Government Liabilities. A Hidden Risk for Fiscal Stability, "Policy Research Working Paper", nr 1989, The World Bank, Washington 1998.
 23. Polackova Brixi H., Contingent Liabilities in new Member States, Fiscal Surveillance in EMU: New Is-sues and Challenges, Workshop, Brussels 2004, listopad.
 24. Polackova Brixi H., Mody A., Dealing with Government Fiscal Risk: An Overview, w: Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, red. H. Polackova Brbci, A. Schick, The World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
 25. Polackova Brixi H., Schick A., Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
 26. Polackova Brixi H., Shatalov S., Zlaoui L., Managing Fiscal Risk in Bulgaria, World Bank, 2000, styczeń.
 27. Program Konwergencji 2004 oraz kolejne aktualizacje, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 28. Przedakcesyjny program gospodarczy 2002, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, 2002, lipiec.
 29. Public Finance in EMU, European Commission 3/2004, Brussels.
 30. Schick A., Does Budgeting Have a Future?, 22nd Annual Meeting of Senior Budget Officials, OECD, Paris2001, maj.
 31. Schick A., Budgeting for Fiscal Risk, w: H. Polackova Brixi, A. Schick, Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
 32. Schick A., Towards a Code of Good Practice on Managing Fiscal Risk, w: H. Polakova Brixi, A. Schick, Government at Risks: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
 33. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006, wrzesień.
 34. Sundaresan S. M., Institutional and Analytical Frameworkfor Measuring and Managing Government Contingent Liabilities, w: H. Polackova Brixi, A. Schick, Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk, The World Bank and Oxford University Press, Washington 2004.
 35. Tobin J.,An Essay on Principles of Debt Management, "Fiscal and Debt Management Policies", Commission on Money and Credit, Cowles Foundation Paper 1963, nr 195.
 36. Weeler G., Sound Practice in Government Debt Management, The World Bank, Washington 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu