BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębniewska Maria, Skorwider Jarosław
Tytuł
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w strategiach jednostek samorządu terytorialnego
Development of the micro and small-sized enterprises in local government strategies
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2008, Szczecin, 12-15 maja 2008 r., 2008, numer specjalny, s. 30-34
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego
Enterprise development, Small business, Company development strategy, Local government, Local government policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przedstawionych w artykule badań była ocena realizowanych strategii rozwoju społeczno- -gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego z regionu Warmii i Mazur w zakresie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Większość realizowanych przez władze samorządowe strategii rozwoju społeczno-gospodarczego niestety nie uwzględnia strategii rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego w szczególności powinny intensyfikować działania nastawione na ułatwienia w rejestracji nowych podmiotów oraz na rozwój instytucji doradczych i instytucji wsparcia finansowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of research was an estimation of socio-economic development strategies of local government in the Warmia and Mazury Province in the area of micro and small-sized enterprises. Most development strategies of local governments do not include that problem, therefore some activities of local authorities are not coordinated and differences between other regions are not limited. Authors indicate that realization of tasks concerning registration of a new business, development of Consulting institution and development of loan and guarantee funds should be intensified by local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., Skorwider J., Instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw wykorzystywane przez gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny maj 2007, s. 33.
  2. Długosz J., Skorwider J., Management consulting in the activity of small and medium-sized enterprises, Olsztyn, Economic Journal 2007, nr 1 (maszynopis).
  3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, FnUS, Szczecin 2005, s. 93-94.
  4. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, W. Kosiedowski (red.), TNOiK, Toruń, 2005, s. 99.
  5. Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, B. Plawgo (red.), Wyd. WSAP, Białystok 2007, s. 240.
  6. Wojtasiewcz L., Powiat w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, M. Adamowicz (red.), SGGW, Warszawa 2003, s. 60.
  7. Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu