BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela
Tytuł
Przesłanki i konsekwencje kryzysu finansowego w sektorze małych przedsiębiorstw
Reasons and consequences of financial crisis in a small enterprises sector
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2008, Szczecin, 12-15 maja 2008 r., 2008, numer specjalny, s. 56-60
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kryzys przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe
Financial crisis, Enterprises crisis, Small business, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzysy finansowe dotyczą zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Te ostatnie nie zawsze mogą wykorzystać wszystkie dostępne metody wychodzenia z kryzysu, jak również będą w odmienny sposób reagować na przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej. W artykule przedstawiono przesłanki powstania sytuacji kryzysowych, źródła kryzysu finansowego w odniesieniu do małych przedsiębiorstw oraz kierunki działania przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

Company crisis is one of elements in a company's life cycle. It is distinguished by the less of financial credit worthiness on the market, impossibility to settle liabilities and permanent less of financial liquidity. The article presents basic problems related to the phenomenon in particular reasons for the crisis (internal and external) and choices made by companies in crisis situations. Particular attention has been paid to processes of financial restructuring enabling the restoration of financial equilibrium in a small company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, s. 385.
  2. Flatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG Press, Warszawa 2001.
  3. Funkcjonowanie organizacji gospodarczych w kryzysie, B. Wawrzyniak (red.), SGPIS, Monografia i opracowanie Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1985, s. 14.
  4. Litwinka-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 316.
  5. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  6. Pawłowicz L., Projektowane podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 15.
  7. Zawadzka D., Zakres finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw kredytem bankowym, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu