BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna
Tytuł
Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Regional tools of financial support of enterprises on the example of the Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantees
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2008, Szczecin, 12-15 maja 2008 r., 2008, numer specjalny, s. 76-80
Słowa kluczowe
Wspieranie small businessu, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Instrumenty polityki gospodarczej, Rozwój regionalny, Pomoc regionalna
Small business support, Institutional support of entrepreneurship, Economic policy instrument, Regional development, Regional aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problemach związanych z funkcjonowaniem Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (PRFPK). PRFPK udziela poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mają wystarczających środków na pozyskanie kredytów lub pożyczek. Autor porusza problematykę pozyskiwania kredytów w celu rozwoju działalności firmy. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on the issues connected with the activity of the Pomeranian Regional Fund of Credit Guarantees (PRFPK). PRFPK gives credit guarantees for micro, small and medium size enterprises which don't have enough proper capital to secure loans or credit. The author present problems in taking credits for development of economic activity at companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamek J., Fundusze Poręczeń Kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw- wady i za/ety, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), CeDeWu, Gdańsk 2003, s. 17.
  2. Finance for Small Firms - A ninth Report, Bank of England, London 2002, s. 58.
  3. Flejterski S., B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 347.
  4. Kowalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy?, AJG, Bydgoszcz 2004, s. 29, 38.
  5. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na dzień 31.12.2006, Warszawa 2007, s. 3.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158).
  7. Skowroński S., Kapitał dla malej firmy, INFOR, Warszawa 1998, s. 145.
  8. Zawadzka Z., Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza, [w:] Bankowość detaliczna, G. Rytlewska (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu