BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fitek Katarzyna
Tytuł
Działalność banków hipotecznych w Polsce
Mortgage Banks in Poland.
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 113-123, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Bankowość, Banki hipoteczne, Kredyt hipoteczny
Banks, Banking, Mortgage banks, Mortgage credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę wyspecjalizowanej bankowości hipotecznej, a także analizę aktualnej sytuacji specjalistycznych banków hipotecznych w Polsce. Wskazano również na przyczyny słabego, jak dotąd, rozwoju banków tego typu, pomimo korzystnej sytuacji na polskim rynku kredytów hipotecznych.

The paper shows the current situation of mortgage banks in Poland. Presented reasons for the weak condition of that kind of banks. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. BPH Bank Hipoteczny, http://www.bphbh.pl.
 2. BRE Bank Hipoteczny, http://www.rhb.com.pl.
 3. Cyburt P., Hipoteczny, ale tylko dla instytucji, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 19.
 4. Cyburt P., Prawne i ekonomiczne aspekty działalności banków hipotecznych w Polsce, "Bezpieczny Bank" 2002, nr 2/3.
 5. Cyburt P., Rynek bankowości hipotecznej i perspektywy jego rozwoju, "Prawo Bankowe" 2003, nr 6.
 6. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa, listopad 2006.
 7. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000.
 8. Gąsowska A., Operacje banków hipotecznych, [w:] Bankowość, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
 10. Gwizdała J., Banki hipoteczne w finansowaniu inwestycji w Polsce, "Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2004, Zeszyt 1.
 11. Mazurek B., Śladem Hiszpanii i Irlandii, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 19.
 12. Nowak I., Polski rynek nieruchomości - raport 2006, "Logistyka" 2006, nr 2.
 13. Olszak M., Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych - analiza krytyczna, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 10.
 14. Szulfer J., Rola bankowości hipotecznej w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1/2.
 15. Szulfer J., Banki hipoteczne a rynek kredytów hipotecznych w Polsce, "Prace Naukowe. Ekonomika", Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, 2003, nr 1.
 16. Śląski Bank Hipoteczny, http://www.ing.pl.
 17. Tarka A., Po nowym roku tylko kontynuacja, "Gazeta Prawna" 2006, nr 239.
 18. Więcław E., Karpiński S., Banki hipoteczne przegrały z uniwersalnymi, "Rzeczpospolita" z 22.10.2005, nr 248.
 19. Wolf T., Rynek z perspektywami, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 1.
 20. Wudarski A., Podstawy prawne działalności banków hipotecznych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 11.
 21. Wudarski A., Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Gubernaculum et Administratio, 2004, Zeszyt 111.
 22. Wydra M., Kredyty mieszkaniowe - wyniki sektora bankowego za 2005 rok (raport roczny), "Finansowanie Nieruchomości" 2006, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu