BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir
Tytuł
Upraszczanie procedur podatkowych jako element polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
Simplification of the tax procedures as an element of the EU politics concerning small and medium sized enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2008, Szczecin, 12-15 maja 2008 r., 2008, numer specjalny, s. 95-99
Słowa kluczowe
Podatki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatnik, System podatkowy, Polityka podatkowa
Taxes, Small business, Taxpayer, Tax system, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje znaczenie problematyki redukcji obciążeń związanych z przystosowaniem małych i średnich przedsiębiorstw do spełniania obowiązków podatkowych oraz najnowsze inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie uproszczeń procedur w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the significance of simplification processes concerning the tax compliance procedures in SME and describes the newest initiatives of the European Commission regarding his problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs. Final Report of Export Group, Brussels 2007.
  2. European Tax Survey 2004, Komisja Europejska, SEC (2004) 1128/2.
  3. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Załącznik nr 3, wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej, Santa Maria da Feira, 19-20.06.2000 r.
  4. Komisja Europejska, The Gallup Organization, Observatory of European SME 2007. Summary. Flash Eurobarometer 196, Brussels 2007, s. 7.
  5. Komisja Europejska, Partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 2005.
  6. Komisja Europejska (2006), Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przenoszenie własności przedsiębiorstw-ciągłość poprzez nowy początek, COM (2006) 117, marzec 2006.
  7. Komisja Europejska, Zielona Księga (Green Book) Przedsiębiorczości w Europie, Plan Działań w zakresie przedsiębiorczości, Bruksela 2004.
  8. Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in UE, Komisja Europejska, COM (2006) 691.
  9. Models to reduce disproportionate regulatory burden on SMEs, za: European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs. Final Report of Export Group, Brussels 2007, s. 12.
  10. OECD, Guidance Note, Managing and improving Tax compliance, OCD 2004, p. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu