BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Seweryn, Jurek Michał, Peret Jarosław
Tytuł
Wykorzystanie systemu giro w działalności banków pocztowych
Using a Giro System in Postal Banks' Activity
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 148-171, schematy
Tytuł własny numeru
Nowe usługi finansowe w Polsce
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Pocztowa instytucja bankowa, Analiza porównawcza
Case study, Postal bank, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
Abstrakt
Coraz częściej obserwuje się zjawisko wzrostu roli banków pocztowych w systemach bankowych poszczególnych krajów. Podstawą funkcjonowania takich banków były i są systemy giro. Artykuł był próbą przybliżenia swoistego charakteru bankowości pocztowej. Przedstawiono w nim ewolucję banków pocztowych, podkreślono istotę i znaczenie systemów giro w ich działalności oraz wskazano korzyści, wynikające ze stosowania takich systemów. Pomimo różnorodności form organizacyjnych banków pocztowych i zakresu świadczonych przez nie usług, podjęto starania wyodrębnienia ich najważniejszych, wspólnych cech. W dalszej części omówiono popularne usługi oferowane przez banki pocztowe zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Odrębne miejsce poświęcono na przedstawienie działalności Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, omawiając zakres świadczonych przez niego usług oraz porównując z ofertą zagranicznych banków pocztowych.

Since last few years an enormous growth of postal banks has been observed. They began to play a key role in banking systems of many Eastern Europe and Asian countries, becoming one of the biggest financial institutions considering as well gathered deposits as granted credits, the equity or the balance sum. The article gives a sketch of postal banks' evolution and presents special features of their services, ephasizing also the great importance of giro systems in postal banks' activity. Postal banks are named so because of their connection with the Post Office of a given country. Organization forms of postal banks are different. They can exist as a private or state-owned company as well as special postal departments. In that case they are obliged to gain banking licences and to obey the banking law as other commercial banks. However, postal banks can be also an integral part of the Post Office, but their activity is strictly limited then. Despite of all differences, every postal bank uses a giro system. Giro systems are special systems designed for mass non-cash payments (called giro payments) within one or more institutions closely connected with each other, allowing to charge a payer's account before booking to a payee's account. In practice, nowadays circle of these institutions includes only the Post Office and postal banks - because ofthat reason postal banks are often called giro banks. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankgirocentralen BGC AB, Annual Report 2000, s. 6.
 2. Chudecki J., Bankowość pocztowa, "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8, Bankowe abc, s. 2-3.
 3. Dembińska-Cyran I., Bankowość pocztowa, "Regional Business" 2001, nr l.
 4. Kaimakami S., System giro w ofercie banku, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Jane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 264.
 5. Klein G., Dictionary of Banking, Pitman Publishing, Londyn 1995, s. 18.
 6. Japan's Ambitious Postal Bank, The Economist 1994, October 29th, p. 89.
 7. Jonkheer J., System direct debit - przykład Holandii, "Bank" 1997, nr 1, s. 8-9.
 8. Krzywosz M., Finlandia, w: Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych. Studium wybranych krajów, red. A. Jane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 79.
 9. Rada Ministrów, Przedsiębiorczość, rozwój, praca. Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-PSL, Warszawa, styczeń 2002, s. 33 i 39.
 10. Szymański M., Propozycja nowych uregulowań prawnych Komisji Europejskiej w dziedzinie płatności transgranicznych, "Bank i Kredyt" 1996, nr 10, s. 57 - 60.
 11. Wójtach H., W oczekiwaniu na giro, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 31, s. 9.
 12. http://www.eurogiro.com (11.04.2002).
 13. http://www.girobank.com (l 1.04.2002).
 14. http://www.psk.at, http://www. postgirotbank.com.
 15. http://postgirotbank.com, http://www.girobank.com, http://postbank.de (11.04.2002).
 16. http://www.regional-business.com.pl (11.04.2002).
 17. http://www.postgirot-bank.com (l1.04.2002).
 18. http://www.bp.com.pl (11.04.2002).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu