BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Małgorzata, Rutka Ryszard
Tytuł
Ocena systemu motywacji kadry kierowniczej w zarządach miasta
Evaluation of the Motivation System of the Managerial Staff in the Municipal Offices
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 121-129, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Systemy motywacyjne, Kadra kierownicza, Zachowania pracownika, Zarządzanie przez motywację, Badania naukowe
Motivating systems, Managerial staff, Employee behaviours, Management by motivation, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych na temat rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami kadry kierowniczej w urzędach miast a rzeczywistym funkcjonowaniem systemu motywacji tej kadry. Omówiono wybrane metody badawcze Nadlera i Lawlera. Artykuł ukazuje stopień zgodności oczekiwań kadry menedżerskiej co do podstawowych bodźców z ofertą systemu motywacyjnego.

The paper starts with the presentation of chosen searching method. In the next part paper presents the research area. The basic part of the paper shows the results of the researches, the conclusion and the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński M. (2002), Twórcze i świadome kierowanie, "Przegląd organizacji" nr 9.
  2. Dowgiałło Z. (1999), Praca menedżera, Znicz, Szczecin.
  3. Mikuła B. (1998), Efektywność systemu motywacji, "Personel" nr 11.
  4. Mikuła B., Potocki A. (1998), Humanizacja organizacji pracy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu