BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtalski Władysław
Tytuł
Czy kategoria jakości jest ważna w ekonomii?
Is Quality Important for Economics?
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 2, s. 141-167, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Innowacje, Konkurencyjność, Teoria ekonomii
Quality, Innovations, Competitiveness, Economic theory
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W naukach ekonomicznych kategoria jakości występuje jako pojęcie oderwane od swojej treści i znaczenia w kształtowaniu struktur i sposobów funkcjonowania gospodarek. Braki te można zaobserwować w wielu teoriach (konkurencji, równowagi, wzrostu). Jakość a wraz z nią innowacje, których celem jest podnoszenie jakości (dóbr, usług, systemów gospodarczych), powinny zostać włączone do kręgu rzeczywistych zainteresowań twórców wiedzy ekonomicznej. We współczesnych gospodarkach jakość jest co najmniej tak samo ważna jak koszty i ceny dóbr. W artykule przedstawiono ekonomiczną doniosłość procesów kształtowania jakości oraz wpływ jakości na kształtowanie się popytu. Podkreślenie roli rozszerzonego pojęcia jakości powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia tej kategorii przez ekonomistów. Może to również pomóc w budowaniu bardziej realistycznych modeli procesów, wyjaśniających gospodarowanie w warunkach globalizacji. (abstrakt oryginalny)

The category of quality is treated by economics as a notion that is separated from its substance and its impact on the operation of the real economy. These deficiencies can be discerned in several important theories (competition, equilibrium, growth). Quality, and the concurrent with it innovation that aims at the improvement of quality (of goods, services, operation of social systems), should evoke greater interest among those who create economic knowledge. In contemporary economies quality is equally important as cost and prices of goods. Economic importance of processes that shape quality, as well as the influence that quality exerts on market demand, is emphasised throughout the article. The adoption of the extended notion of quality by economic theories should be helpful in the construction of more realistic economic models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Recent Developments in Growth Theory, tom 1: Empirical Pattems, tom 2: Theory, red. Daron Acemoglu, An Elgar Reference Collection, Cheltenham UK, Northampton Mass. 2004.
 2. Akerlof G., The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics" 1970, nr 3.
 3. Chamberlin E. The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1962.
 4. Clark J.B., The Philosophy of Value, "The New Englander" 1881, nr CXLI (lipiec).
 5. Coase R., The Institutional Structure of the Firm, "The American Economic Review" 1992, nr 4.
 6. Conti T, Building Total Quality Management: A Guide for Management, Chapman_Hall, London 1993.
 7. Creative Business, suplement do "Financial Times", 13 września 2005.
 8. Deming W.E., The New Economics for Industry, wyd. 2, The MIT Press, Boston 2000.
 9. Drewe P, Innovation - More Than Just a Sound Bite?, w: Towards a New Creative and Innovative Europe, red. Antoni Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski., REUPUS, Nowy Sącz 2007.
 10. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 11. Feigenbaum A.V, Total Quality Control, wyd. 4, McGraw-Hill, New York 1992.
 12. Frydman R., Imperfect Knowledge Economics, Princeton University Press, Princeton 2007.
 13. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 14. Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Hamalainen T.J., National Competitiveness and Economic Growth, The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 17. Hansen P.A., Publicly Produced Knowledge for Business: When Is It Effective, "Technovation", sierpień 1995.
 18. Hockuba Z., Brzeziński M., Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, w: Oskar Lange a współczesność, red. Z. Sadowski, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 19. Hunt S.D.,A General Theory of Competition. Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks - London - New Delhi 2000.
 20. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, Ralph Landau, red. Nathan Rosenberg, National Academy Press, Washington DC 1986.
 21. Kolman R., Inżynieria jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 22. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 23. Norma PN - ISO 8402, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996.
 24. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 25. Payson S., Quality Measurement In Economics. New Perspectives on the Evolution of Goods and Services, Edward Elgar, Cheltenham 1994.
 26. Phelps E.S., An Uncertain Economy, "Wall Street Journal - Europe", 17 marca 2008.
 27. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 28. Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York 1980.
 29. Porter M.E., Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance (with a new Introduction), The Free Press, New York 1998 (pierwsze wyd. 1985).
 30. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 31. Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988.
 32. Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen & Unwin (Publishers) Ltd., London 1976.
 33. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2002.
 34. Świtalski W, Science-Technology-Economy. International Competition, w: Science, Technology. Economy, zbiór artykułów, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1994.
 35. Świtalski W, Mapy problematyki badań naukowych, innowacji i ich zastosowań, w: Nauka-technologia - gospodarka, zbiór artykułów, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 36. Zehner W.B., The Emerging Technology Commercialization Degree, "Integrated Design and Process Technology", czerwiec 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu