BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siatecki Michał
Tytuł
Rola Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego w kształtowaniu międzynarodowych standardów z zakresu bankowych regulacji ostrożnościowych
The Role of the Basel Committee on Banking Supervision in International Banking Regulation
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 169-180, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Ryzyko bankowe, Nadzór bankowy, Bankowość, Regulacje bankowe
Financial system, Banking risk, Bank supervision, Banking, Bank regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Omówiono najbardziej aktualne fakty na temat działalności Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i określono w jakim stopniu jego prace przyczyniają się do minimalizowania ryzyka i wzmacniania bezpieczeństwa systemów finansowych, upowszechnienia stosowania pożądanych we współczesnej gospodarce praktyk, kreowania nowych standardów w dziedzinie funkcjonowania rynku instytucji kredytowych oraz wyznaczania kierunków rozwoju bankowych regulacji ostrożnościowych. Ponadto podkreślono strategiczną rolę, jaką w gospodarce pełni instytucja nadzoru nad bankami.

The article shows the activities of Basel Committee on Banking Supervision. This is an institution created by central bank from 10 countries (Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States) which formulates broad supervision standards in banking regulation. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005.
 2. Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Bazylea 2006.
 3. Core Principles Methodology, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Bazylea 2006.
 4. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, PWN, Warszawa 1998.
 5. Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
 6. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
 7. Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
 8. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Bazylea 2004.
 9. Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2005.
 10. Koterwas M., Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
 11. Metodologia podstawowych zasad nadzoru bankowego (Core Principles Methodology No 61), Narodowy Bank Polski - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 1999.
 12. Nowa Metodologia Adekwatności Kapitałowej (A new capital adequacy framework, No. 50), Narodowy Bank Polski - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 1999.
 13. Nowak K., VaR dla ryzyka operacyjnego?, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 4.
 14. Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego, Narodowy Bank Polski -Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 1998.
 15. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 16. Szczęśniak M., Kolejne obowiązki, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 20.
 17. http://www.bis.org
 18. http://www.nbp.gov.pl
 19. http://www.rzeczpospolita.pl
 20. http://www.finanse.wp.pl
 21. http://www.eurochambres.be
 22. http://www.bankier.pl
 23. http://www.federalreserve.gov
 24. http://www.banque-france.fr
 25. http://www.money.pl
 26. http://www.zbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu