BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Anna
Tytuł
Rozwój indeksowych kontraktów terminowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Development of Futures Contract on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 183-193, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek instrumentów pochodnych, Instrumenty pochodne, Kontrakty terminowe, Kontrakty futures, Giełda papierów wartościowych
Derivatives market, Derivatives, Fixed-period contracts, Futures contracts, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono kontrakt futures na WIG20 jako najbardziej płynnego instrumentu rynku pochodnych w Polsce.

The futures contract on WIG20 index as derivative instrument market have been presented. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Derywaty na straty, "Bank" 2004, nr 2.
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
 3. Dunalewicz P., Ryzyko dobrze policzone, "Bank" 2004, nr 7-8.
 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.com.pl.
 5. Grat A., Rozwój giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji światowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
 6. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, http://www.kdpw.pl.
 8. Krawczyk E., Gra na przyszłość, "Bank" 2004, nr 6.
 9. Łaganowski A., Instrumenty pochodne, Wydawnictwo GPW, Warszawa 2004.
 10. Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 11. Pietrzak E., Rynek instrumentów pochodnych, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 12. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 2004, nr 159, poz. 1667.
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku, Prawo dewizowe, Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1178.
 15. Warunki emisji i obrotu dla kontraktów terminowych na WIG20, Wydawnictwo GPW, Warszawa 1997.
 16. Wiśniewski T., Rynek terminowy w 2004 roku, "Rynek Terminowy" 2005, nr 1.
 17. Wiśniewski T., Statystyki kontraktów indeksowych na GPW, "Rynek Terminowy" 2005, nr 2.
 18. Wiśniewski T., Rynek terminowy na GPW: wrzesień 2005-styczeń 2006, "Rynek Terminowy" 2005, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu