BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Izabela
Tytuł
Sekurytyzacja ryzyka katastrof naturalnych
Catastrophe Risk Securitization
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 195-203, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Instrumenty rynku kapitałowego, Ryzyko, Katastrofa
Capital market, Capital market instruments, Risk, Disaster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono problematykę sekurytyzacji ryzyka katastrof naturalnych jako skutecznego narzędzia transferu ryzyka na rynki kapitałowe, a także dokonano próby oceny korzyści z zastosowania tych instrumentów. W związku z tym przedstawiono istotę procesu sekurytyzacji finansowej, a następnie pojęcie sekurytyzacji ubezpieczeniowej oraz determinanty jej rozwoju. Następnie omówiono struktury podstawowych instrumentów sekurytyzacji katastrof naturalnych, do których zaliczamy: obligacje katastroficzne, catastrophe equity put option oraz contingent surplus notes. Spośród opisywanych instrumentów największe znaczenie mają obligacje katastroficzne, dlatego w pracy poświęcono im najwięcej uwagi.

This paper presents the various instruments used to securitize catastrophe risk: catastrophe options, catastrophe equity put option and contingent surplus notes. The author focuses on the use of catastrophe options. The meaning of insurance securitization, financial process have been explained. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T. J., Managing Economic exposures of catastrophe and terrorism risk: international financing solutions, OECD, Conference on Catastrophic Risks and Insurance, Paris 2004.
 2. Banks E., Alternative Risk Transfer - Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance, and the Capital Markets, Wiley Finance, Chichester, 2004.
 3. Brach D., Kwiecień L, Tradycyjne i alternatywne sposoby reasekuracji, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 1999.
 4. Catastrophe bond issuance continuing to set records, "Business Insurance" 2006, nr 9.
 5. Dubinsky W., Laster D., Insurance linked securities, SwissRe, New York, 2003.
 6. Financing Catastrophe Risk: Capital Market Solutions, ISO Inc., 1999.
 7. Government Accountability Office: http://www.gao.gov.
 8. Holzheu T., Karl K., The picture of ART, "Sigma", SwissRe, 2003, nr 1.
 9. Insurance Information Institute: http://www.iii.org.
 10. Kollar J., Meyers G., Catastrophe Risk Securitization: Insurer and Investor Perspectives, ISO Inc., Arlington, 1999.
 11. Lizak K., Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 12. McGhee C, Clarke J., Collura J., The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006 Ripples Into Waves, Guy Carpenter & Company, LLC.,2007.
 13. Munich Re: http://www.munichre.com.
 14. Natural catastrophes and man-made disasters in 2006, "Sigma", SwissRe, Zurich, 2007, nr 2.
 15. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: http://www.oecd.org.
 16. Punter A., Securistisation of Insurance Risk, AON, London, 1999.
 17. Property Specialty Update: I January 2006 Renewal Season Overview Changes in the marketplace after record storms, Guy Carpenter & Company, LLC, 2006.
 18. Reksa Ł., Sekuiytyzac/'a wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 19. Risk Transfer to the Capital Markets. Using the Capital Markets in Insurance Risk Management, Munich Re, Munchen, 2001.
 20. Serwis finansowy: http://www.sekurytyzacja.pl.
 21. Socha K., Ostatni dzwonek?, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 43.
 22. Socha K., Transfer katastrof, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 6.
 23. SwissRe: http://www.swissre.com.
 24. The Role of Risk-Linked Securities and Factors Affecting Their Use, GAO, 2002.
 25. The World Catastrophe Reinsurance Market 2005, Guy Carpenter & Company, Inc., 2005.
 26. The World Catastrophe Reinsurance Market. Steep Peaks Overshadow Plateaus, Guy Carpenter, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu