BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław
Tytuł
Udział Polski w międzynarodowym handlu rolno-spożywczym
The Contribution of Polish Trade in the International Agri-Food Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 36-40, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Rolnictwo, Polityka rolna, Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi, Handel międzynarodowy
Commodity science, Food commodities, Agriculture, Agricultural policy, Food trade, Agricultural trade, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska ma bogate tradycje uczestnictwa w międzynarodowym handlu rolniczym. W okresie powojennym do 1973 r. uzyskiwała w międzynarodowym handlu rolno-spożywczym saldo dodatnie. W następnych latach, aż do chwili obecnej saldo to było ujemne. Najwyższy deficyt w międzynarodowym handlu rolno-spożywczym nastąpił w 1996 r. i wynosił 1224,5 mln USD. W ostatnich latach bilans międzynarodowego handlu rolno-spożywczego poprawia się, głównie dzięki wzrostowi cen produktów eksportowych i spadkowi cen towarów importowanych. Jest to następstwem wzrostu udziału w eksporcie produktów przetworzonych, a w imporcie produktów nieprzetworzonych. Istnieje szansa dalszej poprawy wyników polskiego handlu międzynarodowego produktów rolno-spożywczych, np. przez rozwój produkcji przeznaczonej na eksport i poprawę marketingu.

Poland has got a long and rich tradition of the contribution in the International agri-food trade. In the postwar period until 1973 in this field Poland had gained favourable balance in the agri--food trade, Afterwards, until now is gaining the minus balance. The highest deficit was brought in 1996 and a total amount was 1242. 5 million the US dollars. In recent years there have been improvement in the balance of the international agri-food trade, mainly due to the increasing of prices of the export products, and of decreasing prices of the import products. This occurs as a consequence of increasing of contribution the processes products to import. There is a chance of improving output of Polish contribution in the international agri-food trade by developing the production which will be exported and by improving a marketing of Polish products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raporty Rynkowe (2000): Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, nr 11,12.
  2. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego GUS (1997).
  3. Urban S., Szlachta K. (1999): Ekonomika i organizacja handlu żywnością. AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu