BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maszota Iwona
Tytuł
Istota transakcji sekurytyzacyjnych i ich rozwój w Polsce
Securitization Transaction and its Development in Poland.
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 205-214, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Sekurytyzacja aktywów
Financial markets, Financial instruments, Asset securitisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę podstawowych zagadnień związanych z sekurytyzacja, umożliwiające zrozumienie istoty procesu oraz przebiegu transakcji sekurytyzacyjnych, a także nakreślenie sytuacji na polskim rynku sekurytyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy sekurytyzacyjnych i perspektyw ich rozwoju.

The article presents the problem of securitization process, structure, transactions and perspective of development in Poland. The issue of securitization funds have been discussed in detail. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce. Instrumenty. Innowacje. Perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 2. Dudek M. A., Problem wierzytelności, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 27.
 3. Dudek M. A., Sekurytyzacja i paragraf, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 31.
 4. Dudek M. A., Serwiser i... detektyw, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 31.
 5. Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, NBP, Warszawa 2004.
 6. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 7. Jagiełło R., Sekurytyzacja aktywów, [w:] Bankowość, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005.
 8. Kidacka I., Finanse zintegrowane, Difin, Warszawa 2006.
 9. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, http://www.kpwig.gov.pl.
 10. Lepczyński B., Penczar M., Lubimy kredyty konsumpcyjne, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 28.
 11. Matusiak M., Cel - sekurytyzacja, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46.
 12. Matusiak M., Najważniejszy partner, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 11.
 13. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, NBP, http://www.nbp.pl.
 14. Reksa Ł., Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych, "Bank i Kredyt" 2005, nr 3.
 15. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 roku, red. J. Osiński, D. Tymoczko, NBP, Warszawa 2006.
 17. Styn I., Co to jest sekurytyzacja aktywów?, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4.
 18. Styn I., Korzyści z sekurytyzacjipozabilansowej, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4.
 19. Styn I., Zombirt J., Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4.
 20. Szmelter M., Sekurytyzacja, [w:] Finanse, bankowość i rynki jinansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 21. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe, Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu