BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoma Marta
Tytuł
Ewolucja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce
Evaluation of Supervision of the Financial Market in Poland.
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 249-258, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kontrola finansowa, Nadzór bankowy, Instytucje rynku kapitałowego
Financial markets, Financial control, Bank supervision, Capital market institution
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)
, ,
Abstrakt
Zaprezentowano kształt i funkcjonowanie polskiego nadzoru nad rynkiem finansowym, począwszy od modelu wyspecjalizowanego, aż do powstania zintegrowanej kontroli nad poszczególnymi sektorami tego rynku. Przedstawiono model wyspecjalizowanego nadzoru oraz instytucje, które go sprawowały. Zaprezentowano przemiany, jakie zaszły w polskim nadzorze, począwszy od 2002 roku i powstania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, aż do 2006 roku, w którym utworzono Komisję Nadzoru Finansowego. Przedstawiono też najnowszy model zintegrowanego nadzoru finansowego w Polsce wraz z przesłankami jego wprowadzenia oraz oceną dokonaną zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe organizacje rynku finansowego.

The aim of the paper is to show the functioning of supervision of the financial market from specialized model to integrating supervision of the separate market sectors. Transformation of Polish supervision have been presented. The Polish Financial Supervision Authority (PFSA, Komisja Nadzoru Finansowego) initiated its activity in 2006, on the day when the Act of 21 July 2006 on supervision of the financial market entered into force. The PFSA took over the competencies of the Polish Securities and Exchange Commission and of the Insurance and Pension Funds Supervisory Commission (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 2. Daniluk D., Niemierka S., Nadzór bankowy w Polsce, "Bank i Kredyt" 2005, nr 9.
 3. Dusza M, Rynek kapitałowy, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański i B. Woźniak, PWE, Warszawa 2006.
 4. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.
 5. Kołodziej K., Instytucje nadzoru w sektorze ubezpieczeń, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 3.
 6. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, http://www.kpwig.gov.pl.
 7. Komisja Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, http://www.knuife.gov.pl.
 8. Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
 9. Nadzór nad rynkiem finansowym, "Biuletyn Bankowy" 2006, nr 9.
 10. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9.03.2006 roku wydana na wniosek Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi (CON/2006/15), http://www.nbp.pl.
 11. Pelc P., Ewolucja w nadzorze nad rynkiem finansowym, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, nr 32.
 12. Pelc P., Jednolicie, nie podwójnie, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46.
 13. Pelc P., Nadzór nad rynkiem finansowym, http://www.pelc.net.pl.
 14. Pelc P., Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, nr 48.
 15. Pietkun P., Komisja niezgody, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 33.
 16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku, Prawo bankowe, Dz. U. 1989, nr 4, poz. 21 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 1989, nr 4, poz. 22 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 1990, nr 59, poz. 344 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i o funduszach powierniczych, Dz. U. 1991, nr 35, poz. 155 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 1997, nr 118, poz. 754 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 1997, nr 139, poz. 934 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe, Dz. U. 1997, nr 140 poz. 939 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 1997, nr 140, poz. 938 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 1 marca 2002 roku o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 2002, nr 25, poz. 253.
 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1153.
 26. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. 2006, nr 157, poz. 1119.
 27. Zaleska M, Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów, [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. L. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005.
 28. Zapadka P. Instytucje polskiego rynku finansowego, "Bank i Kredyt" 2002, nr 6.
 29. Zapadka P., Podmioty nadzorujące polski rynek finansowy - analiza podstawowych regulacji, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu