BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałkowska Danuta
Tytuł
Charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce
Characterization of the Property Market in Poland
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 259-269, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rynek nieruchomości
Real estate, Real estate trade, Real estate market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano polski rynek nieruchomości oraz przedstawiono czynniki wpływające na popyt i podaż nieruchomości . Ukazano również podstawowe przeszkody w rozwoju tego rynku.

The paper presents the development of Polish property market. The factors which influence the demand and property supply have been analysed. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 148, Kraków 2001.
 2. Bogdanowicz J., Apetyt na mieszkania, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 40.
 3. Eurostat - Europejski Urząd Statystyczny, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 4. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
 5. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
 6. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 7. Kanigowski K., Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, T wigger, Warszawa 2001.
 8. Kirejczyk K., Łaszek J., Vademecum dewelopera; rynek nieruchomości, finansowanie, inwestycje, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1997.
 9. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997.
 10. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 11. Kucharska-Stasiak E., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości, Absolwent, Łódź 2000.
 12. Łaszek J., Bariery rozwoju nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 184, Warszawa 2004.
 13. Łaszek J., Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce: stan i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1571.
 15. Rynek nieruchomości w Polsce, red. L. Kałkowski, Twigger, Warszawa 2001.
 16. Szelągowska A., Kredyty mieszkaniowe jako stymulatory rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, w Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2006.
 17. Ustawa z dnia 3 lutego 2001 roku o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, Dz. U. 2001, nr 16, poz. 166.
 18. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz. U. 2003, nr 42, poz. 363.
 19. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 217, poz. 1588.
 20. WGN Real Estate, http://www.wgn.pl.
 21. Witkowska A., Ceny nie pękają, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu