BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowiak Michał
Tytuł
Konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego w dobie globalizacji gospodarki światowej
Competitiveness of Polish Agri-Food Industry in the Times of Globalisation World Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 56-60, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Globalizacja gospodarki, Konkurencyjność rolnictwa, Przemysł przetwórstwa rolnego, Przemysł spożywczy
Agriculture, Agricultural policy, Economic globalization, Agricultural competitiveness, Agricultural processing industry, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny konkurencyjności polskiego przemysłu rolno-spożywczego w kontekście globalizacji gospodarki światowej. Przeprowadzono analizę kategorii konkurencyjności i globalizacji, a także ocenę polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

The article presents assessment of competitiveness of Polish agri-food industry in the global world economy. The analysis starts from explanation of competitiveness and globalisation. It has been starting point to analysis and assessment of competitiveness of Polish agri-food industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bossak J. (2000): Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujecie instytucjonalne. [W]: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Uniwersytet w Białymstoku.
  2. Frohberg K. (2000): Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [W]: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
  3. Gazinski B., Rutkowska-Rock A. (1999): Uczestnictwo Polski w międzynarodowym rynku rolnym. AR-T, Olsztyn.
  4. Leat P., Middleton J., Kupiec B., Entwistle G. (2000): Konkurencyjność rolno-żywnościowa Polski w czasie akcesji do Unii Europejskiej. [W]: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
  5. Limański A., Syrek N. (2000): Globalizacja konkurencji we współczesnej gospodarce. [W]: Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec perspektywy jej integracji ekonomicznej z Unią Europejska. WSZMiJO, Katowice.
  6. Roman A. (2000): Transformacja systemowa a konkurencyjność gospodarki. [W]: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Uniwersytet w Białymstoku.
  7. Sikorski J. (2000): Wybrane problemy stojące przed kapitałem polskim w warunkach wkraczania naszego kraju do Unii Europejskiej. [W]: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Uniwersytet w Białymstoku.
  8. Urban R.(red.) (2000): Polski przemysł spożywczy. IERiGŻ, Warszawa.
  9. Urban S. (2000): Stan przemysłu spożywczego w Polsce i jego funkcje w okresie przemian. Roczniki Naukowe SERiA, Zamość.
  10. Zielińska-Głębocka A. (2000): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejska. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu