BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Łuczak Aleksandra
Tytuł
Zróżnicowanie funkcjonalne i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce
Functional Differentiation and Directions of Development of Rural Areas in Wielkopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 97-102, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Polityka regionalna, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agricultural policy, Regional policy, Rural development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono klasyfikację typologiczną powiatów województwa wielkopolskiego ze względu na strukturę funkcjonalną obszarów wiejskich. Na tej podstawie wskazano podstawowe kierunki działań, jakie należy podejmować w celu aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w Wielkopolsce.

In the paper the problem of functional differentiation of rural areas in the province of Wielkopolska has been considered. The obtained results of the research show large functional differentiation of spatial structures of rural areas in the province of Wielkopolska. Administrative districts of Wielkopolska have one -way - character with distinct domination of agriculture function. In respect of economic development, the most developed areas are those around Poznań, the transformed areas: urbanised and industrialized. The identification of subregional differences allowed on to work out a programme of development of rural areas in the province of Wielkopolska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Adjustment and Diversification: Implications for the Rural Economy (1996), OECD, Paris.
 2. Bezdek J. C. (1981): Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms. Plenum Press, New York.
 3. Burrough P. A., van Gaans P, F. ML, MacMillan R. A. (2000): High-resolution landform classification using fuzzy k-means. Fuzzy Sets and Systems 113, s. 37-52.
 4. Fan J., Xie W., Pei J. (1999): Subsethood measure: new definitions. Fuzzy Sets and Systems 106, s. 201-209.
 5. Heller J. (2000): Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich stosowane w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej l, s. 7-20.
 6. Kosko B. (1992): Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
 7. Pal N. R, Bezdek J. C. (1995): On Cluster Validity for the Fuzzy c-Means Model. IEEE Trans. Fuzzy Systems, vol.3, nr 3, s 370-379.
 8. Powiaty w Polsce (1999), GUS, Warszawa.
 9. Powszechny Spis Rolny (1996). Powszechny Spis Rolny 1996. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i działalność pozarolnicza oraz zamierzenia użytkowników gospodarstw do 2000 roku (1997).
 10. Powszechny Spis Rolny 1996. Użytkowanie i jakość gruntów, powierzchnia zasiewów i zwierzęta gospodarskie (1997).
 11. Przygodzka R. (1999): Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich województwa białostockiego. Roczniki Naukowe SERiA, t.I, zeszyt l, s. 317-222.
 12. Rocznik Statystyczny Województw (2000), GUS, Warszawa.
 13. Stola W. (1991): Zróżnicowanie funkcjonalne gmin Polski. Przegląd Geograficzny, t. LXIII, zeszyt 3-4, s. 283-296.
 14. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce (2000). Red. Poczta W., Wysocki F. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.
 15. Vriend S. P., van Gaans P. F. M., Middelburg J., de Nijs A. (1988): The application of fuzzy c-means cluster analisis and non-linear mapping to geochemical datasets: examples from Portugal. Applied Geochemistry, t. 3, s. 213-224.
 16. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2000 (2000), US Poznań.
 17. Wysocki F. (1996): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rozprawy naukowe, zeszyt 266, Rocz. AR w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu