BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha Marcin
Tytuł
Nieefektywność rynku kapitałowego i racjonalność oczekiwań. Analiza na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 2, s. 263-278, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Giełda papierów wartościowych, Teoria racjonalnych oczekiwań, Rynek kapitałowy
Effectiveness, Stock market, Rational expectations theory, Capital market
Abstrakt
Głównym celem pracy jest analiza efektywności polskiego rynku kapitałowego na przykładzie indeksu WIG 20 oraz skonfrontowanie otrzymanych wyników z weryfikacją hipotezy racjonalnych oczekiwań. Wyniki badania efektywności polskiego rynku kapitałowego skłaniają autora do odrzucenia hipotezy mówiącej o losowości zmian indeksu WIG 20 w krótkim oraz średnim (do miesiąca) horyzoncie czasu. Dla dłuższego okresu brak jest podstaw do odrzucenia tej hipotezy i dla tego horyzontu czasowego autor przyjmuje, że polska giełda jest rynkiem efektywnym, przynajmniej w słabej wersji. Jego zdaniem możliwa jest budowa strategii inwestycyjnych na podstawie danych historycznych, w tym zidentyfikowanie zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym, które mogą objaśniać kształtowanie się indeksów oraz odpowiednich instrumentów finansowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attfield C.L.F., Demery D., Duck N.W., Rational Expectations in Macroeconomics. An Introduction to Theory and Evidence, Basil Blackwell Ltd., Cambridge 1991.
 2. Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
 3. Buczek S., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa 2005.
 4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, SGH, Warszawa 1996.
 6. Evans G.E., Honkapohja S., Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton 2001.
 7. Fama E.F., The Behavior of Stock Market Proces, "Journal of Business" 1965 , nr 38.
 8. Fama E.F., Efftcient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25, nr 2.
 9. Holden K., Peel D.A., Thompson J.L., Expectations Theory and Evidence, MacMillan Publishers Ltd., London 1985.
 10. Jajuga K., Jajuga, T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Keane S.M., Stock Market Efficiency, Philip Allan Publishers, Oxford 1983.
 12. Keane M.P, Runkle D.E., Are Financial Analysts' Forecasts of Corporate Profits Rational?, "Journal of Political Economy" 1998, vol. 106, nr 4.
 13. Keuzenkamp H.A., A Precursor to Muth: Tinbergen's 1932 Model of Rational Expectations,"Economic Journal" 1991, nr 101.
 14. LeRoy S.F, Efficient Capital Markets and Martingales, "Journal of Economic Literature" 1989, nr 4. Lucas R.E. Jr., Sargent Th.J., Rational Expectations and Econometric Practice, University of Minnesota Press, Minneapolis 1988.
 15. Mishkin F.S., A Rational Expectactations Aproach to Macroeconometrics, "NBER", University of Chicago Press, Chicago 1983.
 16. Muth J.F., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, " Econometrica" 1961, nr 29.
 17. Roberts H.V, Stock - Market "Patterns" and Financial Analysis: Methodological Suggestions, w: The Random Character of Stock Market Prices, red. P.H. Cootner, MIT Press, Cambridge 1964.
 18. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 19. Sargent J.T., Dynamic Macroeconomic Theory, Harvard University Press, London 1987.
 20. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 22. Tomczyk E., Racjonalność oczekiwań. Metody i analiza danych jakościowych, "Monografie i Opracowania 529", SGH, Warszawa 2004.
 23. Zielonka P, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu