BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużycki Marian
Tytuł
Uwarunkowania przedsiębiorczości rynkowej
Terms and conditions for market enterpreneurship
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 6, s. 1-8
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Teoria przedsiębiorstwa, Kreatywność, Polityka informacyjna
Entrepreneurship, Enterprise theory, Creativity, Information policy
Abstrakt
W artykule poruszono między innymi kwestię przedsiębiorczości wewnętrznej (łączy się z organizacją, funkcjonowaniem i realizacją różnorodnych procesów składających się na konkretną produkcję, dystrybucję lub usługę), przedsiębiorczości zewnętrznej (nakierowana na ukształtowanie pozycji przedsiębiorstwa w kreowaniu i zaspokajaniu potrzeb określonych grup klientów, uczestnictwa w lokalnych zjawiskach społeczno-gospodarczych). Autor definiuje również przedsiębiorczość regionalną, kreatywność menedżerską w procesach przedsiębiorczości, przedsiębiorczość technologiczną oraz podstawy informacyjne kształtowania kultury przedsiębiorczości w organizacji.

The author describes the ties between various groups of entrepreneurship and enterprise's behaviour in the market. Hę pays a particular attention to internal and external entrepreneurship that affects the sphere of operational management and to the costs related the-reto as well as to the competitive position in the market. Wider highlighted are the socio-economic manifestations and effects of regional entrepreneurship. The author emphasises in his article that regional entrepreneurship plays — besides supporting the economic growth — an important role in formation of regional entrepreneurship's awareness and culture that purposefully uses local information and various streams of entrepreneurial behaviours, including technological entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Górka, Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004, s. 100.
  2. S. Kwiatkowski, Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 11.
  3. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków, pod red. J. Targalskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. XI.
  4. K. Safin, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004, s. 45 i nast.
  5. M. Strużycki, Przedsiębiorczość w polityce rozwoju regionalnego, w: Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, IRWiK, Warszawa 2006, s. 10 i nast.
  6. B. Tuziak, Kreatywność władz regionalnych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, pod red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004, s. 44 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu