BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyzińska-Ludian Jadwiga
Tytuł
Interwencjonizm państwowy wobec zmieniających się funkcji obszarów wiejskich
Government Intervention in View of the Changing Functions of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 71-74, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Interwencjonizm państwa, Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna
Agriculture, Agricultural policy, Government intervention, Rural development, Agrarian structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową funkcją obszarów wiejskich pozostaje nadal wytwarzanie surowców rolnych i żywności. Ale funkcja ta stała się niewystarczająca dla zapewnienia trwałego rozwoju i parytetowych dochodów ludności wiejskiej. Obecnie szansy rozwoju obszarów wiejskich upatruje się w ich multifunkcyjności i wykorzystaniu pozarolniczych funkcji gospodarczych i społecznych, równoważących rozwój oparty na rolnictwie. Poprawa struktury gospodarczej obszarów wiejskich wymaga aktywnych i elastycznych działań państwa dotyczących nie tylko rolnictwa. Skuteczność interwencjonizmu zależy od działań kompleksowych, zintegrowanych, obejmujących całość problemów rozwojwych wsi.

The basic function of rural areas still to produce agricultural raw materials and food. However, this function has become insufficient to ensure the lasting development and parity incomes of the rural population. Chances for the development of rural areas are currently sought in their multifunctional and in making use of the non-agricultural economic and social functions that counterbalance development based on agriculture. This requires changes in the form and range of government interventionism, which is primarily concerned with agriculture without laying emphasis on the rural areas. The traditional modes and instruments of intervention, worked out so far in the course of activities, have become less effective. The priorities of intervention should involve supporting changes in the economic structure of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 r. IERiGŻ, Warszawa, s.29-30.
  2. Biuletyn Informacyjny (1999): ARiMR, MRiGŻ, nr 4-5.
  3. Świetlik K. (1999): Przewidywane zmiany popytu na produkty zwierzęce w Polsce do 2003 roku. Biuletyn ARR, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu