BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska Aldona
Tytuł
Zróżnicowanie potencjału wytwórczego rolnictwa i jego wykorzystanie w przekroju województw
The Productive Potential Diversification of Agriculture and its Using in Polish Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 85-91, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Potencjał rolnictwa, Polityka regionalna
Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Farming potential, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę zróżnicowania potencjału wytwórczego rolnictwa i jego wykorzystania w przekroju regionalnym. Określono poziom potencjału produkcyjnego oraz przedstawiono wielkość produkcji globalnej w ujęciu wojewódzkim. Następnym elementem analizy było przyrównanie potencjału do produkcji globalnej w wyniku czego uzyskano ocenę stopnia wykorzystania potencjału wytwórczego rolnictwa w województwach. Przeprowadzone badania wykazały, że polskie rolnictwo w układzie regionalnym cechuje się zróżnicowanym poziomem potencjału produkcyjnego i stopniem jego wykorzystania. Jednym ze sposobów zmniejszenia różnic regionalnych jest prowadzenie polityki regionalnej, czyli dostosowanie celów oraz środków i metod ich realizacji do zróżnicowania międzyregionalnego.

The article analyses the diversification of the productive potential and explains whether the agricultural regions in Poland are taking advantage of it (using of productive potential). It presents the productive potential and global production rates of the regions. Moreover, it compares the potential rate to the global production rates to get the percentage of the productive potential using in the regions. The research proves that Polish regional agriculture is diversified with regard to the productive potential rate and its using. To minimize regional differences, the regional policy should be launched, i.e. choosing the appropriate goals, measures and methods of the implementation considering the inter-regional diversification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka obszarów wiejskich oraz przemiany agrarne w Polsce do 1999 r. GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2000.
  2. Goraj L. (1998): Produkcja rolnicza. Kategorie produkcji rolniczej. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. Red. naukowa Woś A. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, 602-607.
  3. Hellwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę, wykwalifikowanych kadr. Przegl. Stat. 15: 307-327.
  4. Poczta W., Wysocki F., Lira. J (2001): Próba pomiaru zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Maszynopis Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
  5. Produkcja globalna w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie w 1998 roku. Urząd Statystyczny w Katowicach.
  6. Produkt Krajowy Brutto według województw w 1998 roku. US w Katowicach 2000.
  7. Rocznik Statystyczny Województw 1999. GUS, Warszawa 1999.
  8. Wysocki F. (1996): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rozprawy naukowe, zeszyt 266, Rocz. AR w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu