BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena, Stefański Ryszard
Tytuł
Wykorzystanie analizy luki jako metody wspierającej planowanie strategii marketingowej
Use of the gap analysis as a method supporting planning of marketing strategy
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 6, s. 17-25
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Planowanie strategiczne, Sprzedaż, Rozwój przedsiębiorstwa
Marketing strategy, Strategic planning, Sale, Enterprise development
Abstrakt
Autorzy podają, że terminy luka planistyczna i luka strategiczna występują w wielu publikacjach z zakresu analizy i planowania strategicznego, ale nie są one w sposób jednoznaczny definiowane. Generalnie, analiza luki odnosi się do identyfikacji rozbieżności i ustalania przyczyn jej wystąpienia. Zwykle wiąże się ją ze sprzedażą. Zdaniem autorów w analizie luki prognoza sprzedaży polega na jej oszacowaniu na podstawie dotychczasowych rezultatów działalności przedsiębiorstwa i przy założeniu, że dotychczasowa strategia będzie kontynuowana. Wówczas dokonuje się porównania obecnej strategii z przyszłymi celami przedsiębiorstwa po to, aby ustalić, czy luka występuje i czy istnieje w związku z tym konieczność jej zamknięcia.

The notion of gap appears in many publications, however, their authors do not apply any clear division between the terms ‘strategic gap’ and 'planning gap', whereas these two notions relate to different issues. Moreover, there is also between them a relation consisting in that, while planning its objectives and actions, the enterprise should, in the phase of analysis, carry out a comparison of the market trends in the sphere of sales and enterprise's performance. Additionally, creating forecast models one may consider whether there is the need to modify the hitherto strategy or should it be continued. The planning gap is combined with the strategic gap. The broad scope of use of the analysis causes that this is a popular method allowing stating whether and to what extent the present strategy permits achieving the fixed market goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania marketingowe, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992, s. 192.
  2. M.L. Bell, J.W. Vincze, Managerial Marketing, Strategy and Cases, Elsvier, New York 1988, s. 62-66.
  3. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997, s. 47-48.
  4. R. Klęczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 107-110.
  5. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 249-252.
  6. S. Mynarski, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 62-64.
  7. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 138-139.
  8. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, pod red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18.
  9. M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002, s. 52-53.
  10. H.J. Vollmuth, Controlling od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995, s. 293-294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu