BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr
Tytuł
Przedsiębiorczość pozarolnicza czynnikiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Extra-Agricultural Enterprise as an Element of Multifunctional Development in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 118-122, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Przedsiębiorczość, Polityka rolna, Produkcja rolna, Potencjał rolnictwa
Agriculture, Rural development, Entrepreneurship, Agricultural policy, Agricultural production, Farming potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań, których celem było znalezienie odpowiedzi na kilka pytań: czy wśród badanych rolników można zauważyć postawy przedsiębiorcze, jakie czynniki ułatwiają, a jakie utrudniają prowadzenie dodatkowych działalności gospodarczych oraz jaka jest opinia rolników na temat przedsiębiorczości pozarolniczej.

Multifunctional development of rural areas is not only a theoretical term but also a necessity which the inhabitants of villages have to face. Despite having the leading role in these areas, a traditional agricultural function will have to be replaced by extra-agricultural ones. It is extremely important to awaken entrepreneurial attitudes among the farmers, as only those individuals characterised by such qualities will be able to accept the challenge of the changes in their own environment. The article presents research that was aimed at finding answers to several interesting questions, among which were: whether entrepreneurial attitudes were noticeable among the sample of farmers; which factors facilitate or inhibit the managing of additional enterprises and hat farmers' opinion about extra-agricultural enterprise was. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K. (1998): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 919-928.
  2. Duczkowska-Piasecka M. (1998): Przedsiębiorczość na wsi. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 634-638.
  3. Heffner K. (2000): Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. Mes i Rolnictwo, nr 2, 44-59.
  4. Hunek T. (1998): Rozwój obszarów wiejskich. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 735-739.
  5. Kołoszko-Chomentowska Z. (1999): Działania przedsiębiorcze mieszkańców wsi. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, 105-111.
  6. Ostrowski L. (l 999): Przedsiębiorczość pozarolnicza chłopów jako czynnik budowania wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, 31-43.
  7. Sikorska-Wolak I. (2000): Przedsiębiorczość w ujęciu normatywnym, funkcjonalnym i opisowym. [W:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 24-33.
  8. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (l 999): Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 9-29.
  9. Woś A. (1998): Rolnictwo zrównoważone. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 735.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu