BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgiel Katarzyna, Gościniak Małgorzata
Tytuł
Sekurytyzacja jako forma pozyskiwania kapitału
Securitisation as a Form of Capital Gaining
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 184-205
Tytuł własny numeru
Nowe usługi finansowe w Polsce
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Sekurytyzacja aktywów
Financial instruments, Asset securitisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sekurytyzacja to proces, którego celem jest emisja papierów wartościowych na podstawie zespołu wierzytelności. Celem pracy było scharakteryzowanie transakcji sekurytyzacji. Na wstępie zdefiniowano oraz przedstawiono modelową strukturę jej przebiegu. Następnie dokonano omówienia najważniejszych podmiotów biorących udział w transakcji sekurytyzacji. W dalszej kolejności zajęto się sekurytyzowanymi aktywami. Wskazano, czym powinny cechować się aktywa, których sekurytyzację rozważa się. Dalej przedstawiono zabezpieczenia transakcji, które sprawiają, że transakcje sekurytyzacji stają się bezpieczniejsze i korzystniejsze dla potencjalnych inwestorów. Scharakteryzowano korzyści i wady płynące z transakcji tego typu. W ostatnim punkcie starano się wskazać główne bariery oraz czynniki, sprzyjające rozwojowi sekurytyzacji w Polsce, prezentując także najważniejsze elementy transakcji sekurytyzacji przeprowadzonych w Polsce.

One of the more prominent developments in international finance in the past two decades is securitisation. The term has been used to refer to the issuance of marketable securities backed not by the expected capacity to repay of a private corporation or public sector entity, but by the expected cash flows from specific assets. Securities backed by any asset except mortgages are called 'asset-backed securities' (ABS) and the term 'mortgage-backed securities' (MBS) is used to mean securities backed by residential mortgages. The first transaction of securitisation was realised in the early 70s in the USA. In Europe securitisation has been developing since the beginning of the 90s and in Poland the first securitisation process was conducted in 1999. The present work is entitled 'Securitisation as a form of capital gaining'. It aims at discussing securitisation, describing the elements of each transaction and indicating various advantages and disadvantages of this kind of capital source. We hope that in the present work we succeeded in discussing the problem of securitisation, which as such is still a relatively new phenomenon in international finance. Actually, it was fairly difficult to present securitisation in Polish conditions very exhaustively due to the lack of extensive literature in this domain and because of the lack of experience on the part of Polish companies and institutions. Securtisation has become - together with liberalisation, .globalisation and technological development - a distinguishing feature of financial markets in the past two decades. Each year the volume of ABS and MBS has been increasing. It can be expected, therefore, that Polish corporations and institutions will become active participants of the market of securtisations, especially after Poland joins the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banking operation, Regulation, Practice and Treasury Management, Chartered Institute of Bankers 2000, p. 308
 2. Borek M., Techniki sekurytyzacji w zarządzaniu bilansem banku, "Bank" 2001, nr 2, s. 56.
 3. Clist A., Zasady sekurytyzacji [w:] Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności. Materiały z konferencji zorganizowanej przez WIB i MSBIF w Warszawie 27 kwietnia 1998 roku, WIB 1999, s. 28.
 4. Głogowski E., Münch, Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s.277.
 5. Gostomski E., Sekurytyzacja - nowa forma pozyskiwania kapitału, Wyzwanie dla banków, Nowa Europa, 9 sierpnia 1995, s 19.
 6. Hudson R., Calley A., Largan M., The capital markets & financial management in banking, The Glenlake Publishing Company LTD. 2000, p.236-237.
 7. Jaroński P., Nowe zjawisko prawne, finansowe i bankowe, Rzeczpospolita 29 maja, 1998.
 8. Jaroński P., Sekurytyzacja - nowa forma finansowania, "Bankier" 1999, nr 11-12.
 9. Jaroński P., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych [w:] Praktyka bankowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2000, s. 144.
 10. Jarosiński P., Nowe instrumenty na rynku finansowym - Sekurytyzacja, Gazeta Prawna, 200, nr 71, s. 27.
 11. Koleśnik J., Rewiński M., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych - wybrane aspekty, Prawo Bankowe, 2000, nr 7-8, s. 82.
 12. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997, s. 12.
 13. Raczkowska A., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001, s. 14.
 14. Rębilas R., W charakterze pośrednika. Instrumenty wspomagania kapitałowego działalności gospodarczej nie angażujące kapitałów banków, "Bank" 20, nr 2, s. 32.
 15. Styn I., Pozabilansowa sekurytyzacja aktywów, "PENATOR" 1997, nr 9, s. 22.
 16. Szczepanowski P., Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami. Factoring. Sekurytyzacja aktywów. Leasing, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 66.
 17. Węcławski J., Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 1994, nr 8, s. 48.
 18. Zombirt J., Technika sekurytyzaccji, "Bank" 1999, nr 6, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu