BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena, Białowąs Sylwester
Tytuł
Ryzyko w działalności operacyjnej hotelu - istota i możliwości pomiaru
Nature of Risk in Hotel Operations and Possibilities of its Measurement
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 98, s. 145-160, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Metoda gotowości do przyjęcia rekompensaty, Hotelarstwo, Ryzyko, Ryzyko w biznesie, Działalność operacyjna
Willingness to accept (WTA), Hotel industry, Risk, Business risk, Operating activities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja głównych źródeł ryzyka w działalności operacyjnej hotelu. Omówiono źródła ryzyka oraz różnorodne metody jego oceny. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny na podstawie 55 hoteli w Wielkopolsce. W efekcie dokonano dwuwymiarowej oceny ryzyka działalności hotelarskiej - dla hoteli dużych i małych, w której określono jednocześnie wpływ wybranych czynników ryzyka na wyniki działalności hoteli oraz na nieprzewidziane zmiany.

One of important attributes of entrepreneurship is the willingness to accept risk. Risk is a common and objective phenomenon, an immanent feature of all economic processes. Facing increasingly uncertain operating conditions, managements of modern hotels have to account for risk, a task that requires constant analysis of company resources, and monitoring the company's environments to identify sources of risk. Many risk sources are beyond company's control, nevertheless hotel managers should be aware of their presence to be able to limit the damage or take advantage of the risk events. Other risk sources can to a certain degree be modified to lower the negative and increase the positive outcomes of risk materialisation. The results of the survey conducted among hotels of the Wielkopolska province show that among the most important exogenous risk sources are changes in the regulatory, economic and market conditions, whereas in the group of endogenous risk sources the greatest role is attributed to financial aspects. Having considerably less control over external factors, hotel managers see the main sources of risk in the company's environments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarska M., Ryzyko popytowe w działalności hotelu - źródła i metody kontroli, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  2. Bednarska M., Zarządzanie ryzykiem w działalności hotelu (praca doktorska, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005).
  3. Jajuga K., Ryzyko projektu inwestycyjnego a ryzyko firmy, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
  4. Jedynak P, Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  5. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  6. Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach: teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2002.
  7. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
  8. Tarczyński W, Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  9. Turystyka w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu