BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Justyna
Tytuł
Zaangażowanie samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości na obszarach w początkowym etapie rozwoju funkcji turystycznej gmin
Local Governments' Involvement in the Development of Entrepreneurship in Emerging Tourism Destinations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 98, s. 123-144, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość, Turystyka
Local entrepreneurship, Entrepreneurship, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postawiono hipotezę, iż stopień zaangażowania samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości firm uzależniony jest od rozwoju funkcji turystycznej gminy. Omówiono metodę określania stadium rozwoju funkcji turystycznej gmin, z wykorzystaniem koncepcji ewolucyjnego rozwoju obszarów recepcji turystycznej. Poddano analizie wyniki badania sondażowego, przeprowadzonego wśród gmin i dotyczącego kształtowania przez samorząd terytorialny procesów rozwojowych w turystyce na różnych etapach rozwoju funkcji turystycznej.

Many general goals of local development can be achieved through tourism and tourism-related entrepreneurship. A special type of activity and methods can be observed in territorial units which are emerging as tourist destinations and are thus at an early stage of tourism development. To initiate these tourism development processes, local authorities use various instruments of influence available to them. This article attempts to give an insight into local authorities' perspective on the role of tourism as an economic function of their territorial units in the context of local socio-economic development and development of entrepreneurship. The self assessment provided in the survey questionnaire by selected local authorities has been confronted against a multidimensional comparative analysis based on a synthetic indicator of tourism function founded on objective statistical measures. The study shows that despite declarations made by local authorities most communes cannot yet be regarded as tourism destinations. Nevertheless opinions collected in the survey show a growing interest of local government in developing tourism in their territories, although not as the leading economic sector. Local authorities see the importance of tourism in the context of local development and diversification of local economy as a sector coexisting with other economic activities. It is apparent that a large proportion of communes entering the tourism market see the possibility of increasing investment attractiveness of their areas by developing tourism and recreation facilities and attractiveness. Tourism becomes a valuable development instrument for localities with tourism traditions, and provides development opportunity for new tourism spaces - the emerging tourism destinations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek E., Rolewicz J., Budżetowe instrumenty samorządu terytorialnego w polityce rozwoju przedsiębiorczości w małych miastach, w: Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 2. Developing Tourism Destinations. Policies and Perspectives, L. Lickerish i in., Longman, Harlow 1994.
 3. Funkcja turystyczna Augustowa, red. S. Liszewski, Instytut Turystyki, Warszawa 1989.
 4. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. Liszewski S., Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń -przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 6. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, Turyzm vol. 5, 1995, nr 2.
 7. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 8. Matczak A., Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, w: Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm vol. 5, 1989.
 9. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 10. Niezgoda A., Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek -przestrzeń -przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 11. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 12. Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 13. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 14. Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 15. Patrzałek L, Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, Samorząd Terytorialny 1996, nr 5.
 16. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne 2004, GUS, Katowice 2006.
 17. Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 18. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, Samorząd Terytorialny 1999, nr 7-8.
 19. Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu