BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena, Majewska Justyna
Tytuł
Nastawienie studentów do przedsiębiorczości w świetle badań empirycznych
Students' Attitude towards Entrepreneurship: an Empirical Study
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 98, s. 24-43, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Studenci, Działalność gospodarcza
Entrepreneurship, Students, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na nastawienie młodzieży akademickiej do przedsiębiorczości oraz ocena skłonności do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Po krótkim przedstawieniu istoty przedsiębiorczości ukazano determinanty postaw i zachowań przedsiębiorczych. W dalszej części analizie poddano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów poznańskich uczelni, dotyczących postrzegania samodzielności gospodarczej oraz zamiarów przedsiębiorczych. (fragment artykułu)

Entrepreneurship applies to social and economic categories alike. Its main manifestation is the initiation and development of business ventures leading to the creation of new economic values and new employment opportunities. Attitudes towards entrepreneurship can change over time and as a result of a learning process. It appears, therefore, that the education system - promoting active behaviour models and creative approaches to problem solving, raising aspirations of young people, and imparting knowledge relevant to the requirements of modern economy - should play an important role in developing entrepreneurial abilities and attitudes. In a knowledge-intensive economy students and graduates of higher education institutions comprise a very important group of potential entrepreneurs. The surveys conducted among students of Poznans schools of higher education confirm that education institutions can to a certain degree influence young peoples attitudes towards entrepreneurship. Many of the factors directly or indirectly affecting decisions to start a business refer to features or attitudes that can be developed in the process of learning. Hence a conclusion stating that institutions of higher education can play an important role in creating a positive image of entrepreneurship and in stimulating entrepreneurial behaviours for the good of overall business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacławski K., Społeczny potencjał przedsiębiorczości w Polsce w świetle danych GEM, w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Dawidziuk S., Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?, w: Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse, bariery, perspektywy, red. J. Merski, K. Piotrkowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.
 3. Delbar E, The Entrepreneurial Process: Emerge and Evolution of New Firms in the Knowledge-intensive Economy, w: Entrepreneurship Research in Europe. Outcomes and Perspectives, eds. A. Fayolle, P. Kyrô, J. Ulijn, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2005.
 4. Drucker P., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio ЕМКА, Warszawa 2004.
 5. Global Entrepreneurship Monitor. 2003 Executive Report, eds. P. Reynolds, W. Bygrave, E. Autio, Kauffman Foundation Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City 2004.
 6. Gościniak-Kasprzyk D., Przedsiębiorczość po polsku, Wydawnictwo Studio ЕМКА, Warszawa 2001.
 7. Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, red. E. Bończak-Kucharczyk, Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, Warszawa 2001.
 8. Jasiński Z., Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 10. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Peters M., Sigl Ch., Strobl A., Die Einstellung zum Unternehmertum aus Sicht zuktinftiger Universitâtsabsolventen (w druku).
 12. Piotrkowski K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych pracowników, w: Przedsiębiorczość młodzieży. Szansę, bariery, perspektywy, red. J. Merski, K. Piotrkowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.
 13. Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, РТЕ, Poznań 2002.
 14. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 15. Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004. Raport GEM Polska, red. K. Bacławski, M. Koczerga, P. Zabierowski, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 16. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, J. Posłuszny, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu