BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielicki Witold, Szymańska Magdalena
Tytuł
Wpływ zmian w gosodarce żywnościowej na kreowanie rynku ziemi rolniczej
Influence of Changes in Food Management of Market of Farmland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 152-156, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarka żywnościowa, Grunty rolne, Rynek rolny
Agriculture, Agricultural policy, Food economy, Arable land, Agricultural markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono, w jakim stopniu zmiany w gosodarce żywnościowej wpłynęły na kreacje rynku ziemi rolniczej. Wpływ ten pokazano analizując zmiany w ogólnej powierzchni gospodarstw zlokalizowanych na terenie dwudziestu gmin województwa wielkopolskiego w latach 1993-1997. Przeprowadzone analizy wskazują, iż maleje aktywność rolników uczestniczących w procesie zwiększania powierzchni gospodarstw, odsetek gospodarstw dokonujących zwiększenia i zmniejszenia swojej powierzchni jest prawie identyczny oraz, że zmiany w ogólnej powierzchni gospodarstw są hamowane trudną sytuacją ekonomiczną polskiego rolnictwa i brakiem wolnych zasobów na terenie będącym przedmiotem badań.

The article describes how the changes in food industry influence the creation of the agricultural land market. We analyse the changes in the global area of farms located in the territory of twenty counties of Wielkopolska region during the period from 1993 till 1997. The analyses show the area of their farms. Percentage of farms enlarging their area and those reducing it are almost identical. Another implication is that changes in the global area of farms are restrained by the difficult economic situation in Polish agriculture and the lack of new resources of land in the examined territory. (original absract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak E. (1998): Rolnictwo polskie wobec uczestnictwa w UE. [W:] Przemiany w organizacji gospodarstw -nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z UE.
  2. Ostrowski L. (1996): Procesy dostosowawcze do gospodarki rynkowej gospodarstw większych obszarowo. Studia i Monografie, IERiGZ, zeszyt 77.
  3. Szemberg A. (1989): Przemiany agrarne w latach 1985-87. Wieś Współczesna. Pismo Ruchu Ludowego, nr l (383), Warszawa.
  4. Szymańska M. (2001): Analiza rynku ziemi rolniczej w Wielkopolsce - studium mikroekonomiczne. Maszynopis pracy doktorskiej AR Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu