BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Janina
Tytuł
Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na europejskim rynku pracy
Equal Opportunites for Women and Men on the European Labour Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 138-145
Słowa kluczowe
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Rynek pracy
Equal rights for women and men, Labour market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ocena sytuacji na rynku pracy w 15 krajach członkowskich Unii Europejskiej i w Norwegii w świetle danych statystycznych i ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Equal opportunities ruls are very important in the European Union legislation for many decades, but in the reality some inequalities are still exists. As european gender - differentiated statistics shows, women s earnings are around 79% of men's, in spite of that, on average, women in the labour force are better educated. Women's employment rate is lower that men s but their unemployment rate is higher. Women are much more likely than men to work part-time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu