BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Monika, Koreleska Ewa, Kubicka Alicja
Tytuł
Ocena stanu i perspektyw zatrudnienia ludności wiejskiej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
State and Perspectives of Country People Employment Estimation at the Kujawy-Pomorze Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 133-137, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rolnictwo, Rynek pracy, Zatrudnienie
Unemployment, Agriculture, Labour market, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano oceny bieżącej sytuacji zatrudnienia i określono perspektywy rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Analiza wykazała, iż rozwój rynku pracy jest niewystarczający dla potrzeb ludności wiejskiej. Występuje zagrożenie wzrostu bezrobocia do 2010 roku na obszarach wiejskich w związku z prognozowanym wyżem demograficznym w grupie osób w wieku produkcyjnym.

This elaboration contents demographic trends, unemployment, livelihoods of country people characteristic in order to show treats and opportunities developing labour market at the Kujawy-Pomorze Province. Data collected by Head Statistical Office and Statistical Office at Bydgoszcz was empirical and researches material. Despite of permanent developing of small-business - number of out-agriculture livelihoods is not sufficient for local labour markets. It's necessary to take complex activities concerning fighting with unemployment and creating new regular posts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biały W. i in. (1999a): Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 1998 roku. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 2. Biały W. i in. (2000a): Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 3. Biały W. i in. (2000b): Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w październiku 2000. Biuletyn Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, nr 10. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 4. Biały W. i in. (1999b): Województwo kujawsko-pomorskie w 1998 roku. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 5. Biały W. i in. (2000c): Rocznik Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego. Tom II. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 6. Brenda Z. i in. (1999): Województwo Kujawsko-Pomorskie. Diagnoza prospektywna. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń.
 7. Dobrzańska E., Siadul A. (2000): Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 8. Hybel J. (2000): Rynek pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, Zeszyt 4. Warszawa-Poznań-Zamość.
 9. Brenda Z. i in. (2000): Strategia rozwoju obszarów wiejskich rolnictwa. Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń.
 10. Pawłowska-Tyszko J., Kubicka A. (2000): Rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, Zeszyt 4. Warszawa-Poznań-Zamość.
 11. Sewruk R. (1997): Powszechny Spis Rolny 1996. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
 12. Woś A. (2000): Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu. Studia i monografie. IERiGŻ. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu